mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida

Magdalena Andersson, gör rätt från början den här gången

Insändare Statsminister Magdalena Andersson håller på att göra om exakt de misstag som hon var med och bidrog till som finansminister under flyktingkrisen 2015. Flyktingar lämnades vind för våg utan sysselsättning i nödboenden. De ukrainare som kommer måste få ett bättre mottagande. Till Sigtuna har än så länge kommit 749 Ukrainaflyktingar varav 322 är under 18 år.

ukrainakrisen

Många ensamkommande till kommunen

Notiser Sigtuna kommun har fått ta emot många ensamkommande barn från kriget i Ukraina: - De är ledsna, rädda för mörker och ljud, saknar sin familj, sina vänner, sin trygghet. Det är vad vi ser, säger Catarina Odenberg, socialchef i Sigtuna kommun, till SVT Nyheter.

seniormassa_pan
ukrainakrisen

Mottagandet av ukrainaflyktingarna går bra

Nyheter Sigtuna kommuns mottagande av flyktingar från Ukraina uppges gå bra: - Det var två saker som slog mig vid besöket. Dels hur engagerat och professionellt kommunens tjänstemän tagit sig an den svåra uppgiften. Men framför allt ska Frivilliga Resursgruppen (FRG) hyllas i detta arbete. De jobbar ideellt, dygnet runt och visar inte bara på flexibilitet och stort yrkeskunnande genom att med kort framförhållning lösa en så svår uppgift, utan också på en stor och äkta medkänsla med flyktingarna. Det är jag övertygad om spelar stor roll för att skapa trygghet och ett varmt välkomnande, säger kommunstyrelsen ordförande Olov Holst (M)

eldsjal2024_helsida
ukrainakrisen

80 flyktingar till kommunens boenden

Nyheter Kommunen kommer officiellt att ta emot flyktingar från Ukraina under lördagen, det är kvinnor och barn, 80 stycken bekräftar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

ukrainakrisen

180 sängplatser förbereds av kommunen

Nyheter Sigtuna kommun ökar beredskap för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina.

centrum_host_helsida
bygdensdag_helsida
ukrainakrisen

Många vill gå med i Hemvärnet

Nyheter Intresset för Hemvärnet har ökat de senaste veckorna och även i Sigtuna kommun märker man av ökningen: - Senaste beskedet är att det den senaste perioden inkommit lika många ansökningar som under ett normalår och jag tror att vi ser ungefär samma nivå hos oss lokalt, säger Löjtnant Daniel Ehrnsten, Kompanichef 232. Hvinskomp.

connys_helsida
ukrainakrisen

Sigtunabon åtgärdar skyddsrummen

Nyheter Sigtunabon Tomas Engwall på BLP entreprenad har märkt av en ökad efterfrågan på skyddsrum de senaste året men nu under Ukrainakrisen är förfrågningarna många: - Man börjar bry sig mer om var man ska ta vägen om man blir utsatt för krig, säger han.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening