steningekompani_helsida
centrum_host_helsida

Störningar i pendeltågstrafiken under morgonen

Notiser Under morgonen rapporterades det om störningar i pendeltågstrafiken som påverkar resor mellan Märsta-Södertälje samt sträckan Uppsala-Arlanda. Orsaken till avbrotten är spårfel och växelfel längs banorna.

spedition_helsida
funkisfest_helsida

Vintertidtabellen startar 10 december

Nyheter Sommartidtabellen går i ide och 2024 års tidtabell träder i kraft den 10 december 2023 för kollektivtrafiken. Förändringarna är redan synliga på SL-appen och sl.se för resenärer som vill förbereda sig i förväg.

foraldranatverk_helsida

Var femte tåg stryks

Nyheter Det är verkligen en bekymmersam situation med den pågående bristen på lokförare hos MTR Pendeltågen. Var femte tåg kommer nu att strykas från tidtabellen.

Spärrproblem i pendeltågstrafiken

Notiser Under den tidiga torsdagsmorgonen drabbades Stockholms lokaltrafik av allvarliga tekniska problem som påverkade både tunnelbanesystemet och pendeltågsnätverket. Ett omfattande mjukvaruproblem har resulterat i att cirka 300 spärrar längs med respektive linjen drabbades och slutade fungera korrekt.

skridskodisco_helsida

Linjer och avgångar ställs in

Nyheter Stockholm Lokaltrafik (SL) inleder sin hösttidtabell på måndag, men det kommer att vara en del förändringar jämfört med tidigare planer. En linje har dragits in och antalet avgångar har minskats, med hänvisning till en pågående personalbrist inom företaget.

fritidsbanken_sportlov
connys_helsida

Dörrarna stängs på pendeltågen för ett bekvämare ombordsklimat

Nyheter Från och med nästa vecka kommer pendeltågsresenärer behöva trycka på dörrknappen för att öppna dörrarna istället för att de öppnas automatiskt. Detta åtgärdas för att skapa ett bekvämare klimat ombord på tågen. För resenärer som behöver stöd eller ledsagning kommer det finnas möjlighet att beställa hjälp.

sportlov
pantamera_avc_helsida

Reducerad pendeltågstrafik efter strejkhot

Nyheter MTR, det företag som ansvarar för driften av Stockholms pendeltåg, har meddelat att de kommer att genomföra omplaneringar för att minska pendeltågstrafiken från och med fredagen den 12 maj. Denna åtgärd kommer att träda i kraft oavsett om det blir strejk eller inte, enligt Stockholms Lokaltrafik (SL). Orsaken till denna åtgärd är att det tar några dagar att återgå till normal trafiknivå efter omplaneringen.

Ny strejk drabbar pendeltågstrafiken

Nyheter Fackförbundet Seko varslar om strejk inom Sveriges spårtrafik, vilket kan få betydande konsekvenser för pendeltågstrafiken. Strejken, som beräknas att starta den 11 maj klockan 15.00, kommer att påverka tågtrafiken från Älvsjödepån i ett första steg. Det innebär att tågen som utgår därifrån inte kommer att kunna köra.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening