pantamera_avc_helsida

Gemensam skogsstrategi i länet

Nyheter Länsstyrelsen har antagit en gemensam strategi för skogar i länet: - Vi behöver göra skogen och dess betydelse och möjligheter mer känd. Det övergripande målet är att ha en livskraftig och varierad skogsnäring i länet, med hållbarhet och tillväxt i fokus, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

julmarknad_2022
connys_helsida
moderat_pan_helsida
dackskifte_helsida
advent_kyrka_helsida
vintermarknad_helsida
coronapandemin

Så ska du agera vid trängsel

Notiser Kommunens butiker har ännu inte granskats av Länsstyrelsen men upplever du att det är trångt ska du i första hand påtala det till verksamhetsutövaren.

agy_oppethus

Nya pandemilagen träder i kraft

Nyheter Efterlevnaden av den nya tillfälliga pandeminlagen som träder i kraft idag söndag ska kontrolleras av Länsstyrelsen i Stockholm.

centrum_host_helsida
coronapandemin

Kommuner enas för att minska smittan

Nyheter Kommunerna i länet går ihop och samordnar insatserna den närmaste månaden för att minska smittspridning av covid-19.

defacto_helsida
coronapandemin

Våld i hemmet riskerar att öka

Notiser Länsstyrelsen varnar för att våld i hemmet riskerar att öka under pandemin: - Det är viktigt att vi som myndigheter krokar arm och visar att våld är ett allvarligt samhällsproblem, säger Ulrika Sandberg, nationell samordnare för uppdraget mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Stockholm.

Så många nyanlända tar kommunen emot 2021

Nyheter Fördelningen av antalet nyanlända till länet 2021 är klar och för Sigtuna kommuns del rör det sig om 24 personer.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022