uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Debatt I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

brobygget_2024

Landsbygdsrådet läggs ner

Nyheter Det omdebatterade Landsbygdsrådet läggs ner, på måndag avser Kommunstyrelsen fatta beslut.

EXTRA

(S) kräver att Brodin betalar tillbaka pengar

Nyheter Socialdemokraterna kräver att Landsbygdsrådets ordförande Gill Brodin (C) betalar tillbaka pengar som hon kvitterat ut för Landsbygdsrådet i år.

fritidsbanken_helsida

Oseriöst av Socialdemokraterna

Debatt Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

Holst och Brodin: Oppositionsrådet sluggar vilt

Nyheter Oppostionsrådet Marie Axelsson (S) kallar Gill Brodins arvode för orimligt men nu slår både Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) och Gill Brodin tillbaka.

connys_helsida
EXTRA

Oppositionen: Arvodet till Brodin borde stoppas

Nyheter Oppositionen rasar efter att Gill Åkerblom inte hållit ett enda sammanträde i Landsbygdsrådet trots att hon kvitterar ut ett arvode på 77 000 kronro.

Rådsordförande kvitterar ut arvode trots noll sammanträden

Nyheter Gill Brodin (C) är bland annat ordförande för Landsbygdsrådet, trots att rådet inte haft något möte i år så kvitterar hon ut arvode: - Mitt arvode är en del av majoritetens arvoden som baseras på basbelopp som fördelas som fast arvode så att jag kan fullfölja mitt politiska uppdrag. Har således inget att göra med Landsbygdsrådets mötesarvoden, skriver hon i mail till märsta.nu

centrum_host_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening