defacto_helsida
agy_oppethus
advent_kyrka_helsida

Inget röstfiske i äldreomsorgen

Insändare Det är ett spännande och ansvarsfullt uppdrag att vara ordförande i en kommunal nämnd. Kontakten med chefer, personal och brukare är både stimulerande och utmanande. Men… Från tid till annan är det faktiskt också ganska tufft!

julmarknad_2022
Kri(s)en i kommunledningen

Regnbågskoalitionen lämnar in förslag för ny kommunledning

Politik Den så kallade ”Regnbågskoalitionen” bestående av de borgerliga partierna och Miljöpartiet har satt igång den parlamentariska processen för att ändra presidier i nämnder och styrelser där Socialdemokraterna har majoritet.

moderat_pan_helsida

Harvey till attack på sitt sista fullmäktige

Politik I sitt sista fullmäktigesammanträde passade Michael Harvey (KD) med att lämna i dispyt med majoriteten och han fick kritik av både kommunalrådet Dan Rosenholm (L) och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marie Axelsson (S). I en interpellation kring taxorna för Kultur- och fritidsnämnden kallade Harvey majoritetens agerande för att vara ”ute och cykla” när förvaltningen på eget bevåg gjorde prisjusteringar utanför fullmäktiges inblandning vilket det är lag på.

connys_helsida

Bjärbo (KD) medverkade till att riva upp DÖ

Politik Karsten Bjärbo, gruppledare för Kristdemokraterna som befinner sig på partiets riktning i Västerås ställer sig bakom Stockholms läns yrkande att riva upp den så kallade Decemberöverenskommelsen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022