fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida

Inget röstfiske i äldreomsorgen

Insändare Det är ett spännande och ansvarsfullt uppdrag att vara ordförande i en kommunal nämnd. Kontakten med chefer, personal och brukare är både stimulerande och utmanande. Men… Från tid till annan är det faktiskt också ganska tufft!

centrum_host_helsida
Kri(s)en i kommunledningen

Regnbågskoalitionen lämnar in förslag för ny kommunledning

Politik Den så kallade ”Regnbågskoalitionen” bestående av de borgerliga partierna och Miljöpartiet har satt igång den parlamentariska processen för att ändra presidier i nämnder och styrelser där Socialdemokraterna har majoritet.

connys_helsida

Harvey till attack på sitt sista fullmäktige

Politik I sitt sista fullmäktigesammanträde passade Michael Harvey (KD) med att lämna i dispyt med majoriteten och han fick kritik av både kommunalrådet Dan Rosenholm (L) och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marie Axelsson (S). I en interpellation kring taxorna för Kultur- och fritidsnämnden kallade Harvey majoritetens agerande för att vara ”ute och cykla” när förvaltningen på eget bevåg gjorde prisjusteringar utanför fullmäktiges inblandning vilket det är lag på.

Bjärbo (KD) medverkade till att riva upp DÖ

Politik Karsten Bjärbo, gruppledare för Kristdemokraterna som befinner sig på partiets riktning i Västerås ställer sig bakom Stockholms läns yrkande att riva upp den så kallade Decemberöverenskommelsen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening