Bevarandeinsatser för värdefulla ekar vid Fysingen

Nyheter Upplands Väsby kommun har genomfört flera åtgärder för att bevara de värdefulla ekarna vid Sydvästra Fysingen, en sjö som delas med Sigtuna kommun. Syftet är att skydda ekarnas livsmiljö och göra naturen mer tillgänglig för allmänheten.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida

Internationell expertis ska lösa PCB-dilemmat i Oxundasjön

Nyheter Under flera år har Sigtuna kommun och Upplands-Väsby försökt komma tillrätta med de höga halterna av PCB i Oxundasjön, nu blir det senaste draget att Väsby skickar en delegation till en internationell konferens Japan för att diskutera saken.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening