connys_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

nedläggningen av Bromma

Kommuninvånare propagerar för flytt av Brommas trafik till Arlanda

Nyheter Kommuninvånarna David Lundqvist och Lars Wedén startar upp ett nätverk som förespråkar att Brommas flygtrafik flyttas till Arlanda.

pantamera_avc_helsida

BRA: Vi får inte plats på Arlanda

Näringsliv Flygbolaget BRA som har omfattande verksamhet på Bromma riskerar att inte få plats på Arlanda.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening