centrum_panorama_hostshopping

Ytterligare ett dödsfall senaste veckorna

Ytterligare en person har de senaste veckorna avlidit med covid-19 enligt Socialstyrelsen.

centrum_artikel_host

Sedan i maj har cirka fyra personer avlidit med covid-19, under flera månader avled ingen person tills i oktober när tre personer rapporterades ha avlidit med covid-19. Vid oktobers slut hade 113 avlidit med covid-19. Nu under början av månaden rapporteras ytterligare ett dödsfall, totalt har 114 kommuninvånare alltså avlidit med covid-19. Cirka 10 procent av kommuninvånarna har testats positiv med covid-19 under hela pandemin.

Enligt Socialstyrelsen är det framför allt personer över 85 år eller äldre som avlidit med covid-19, det är fler män än kvinnor. De flesta avlidna har haft högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes eller lungsjukdom. 6 av tio har havt två eller flera av sjukdomsgrupperna.

fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

mp_tack_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider