centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Vräkningarna minskar i kommunen

Antalet genomförda vräkningar i kommunen minskar för andra året i följd men antalet barn som drabbades var fyra stycken vilket är över regeringens mål.

centrum_artikel_host

Ett tidigare regeringsbeslut var att inga barn skulle drabbas av vräkningar. Det är något som Kronofogden försöker beakta i samband med att vräkningar verkställs. I kommunen var det fyra barn förra året som drabbades i samband med vräkningar, samma antal som 2021, dock var det hela 18 barn 2020 som påverkades.
– Det förebyggande arbetet är viktigt för att färre ska drabbas av en vräkning, och det personliga lidande som följer av det. Samtidigt minskar kostnaderna för samhället om färre blir vräkta, säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden.

Totalt i kommunen verkställdes 17 vräkningar under 2022, 53 hade ansökt om vräkning. 2021 var det 69 ansökningar och 19 som verkställdes. I länet uppgick verkställda vräkningar till 511, en minskning med nio. det är dock en uppgång från 2020 då 447 vräkningar verkställdes. När det gäller barn som drabbades var rekordåret 2020 med 18 barn.

connys_helsida
centrum_host_helsida
mp_helsida_eu
sigtunakampen_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna
pantamera_out
mp_eu_outsider
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
sigtunakampen_outsider
centrum_outsider_host