centrum_panorama_hostshopping
Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförandeFoto: Pressbild/Moderaterna
Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämndenFoto: Pressbild/Sigtuna kommun
Lars Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Visionen: Ska bli bland de bästa i Sverige

Med den nya budgeten som klubbades i torsdag avser Regnbågskoalitionen att Sigtuna kommun ska bli en av de bästa kommunerna i landet: - Med den här budgeten som grund ska vi om tre år ha skapat en plattform med långsiktiga förutsättningar för att Sigtuna kommun ska tillhöra en av Sveriges allra bästa kommuner, säger Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

centrum_artikel_host

Krutröken har lagt sig. Förhandlingarna är avklarade och budgeten klubbad i torsdags. Regnbågskoalitionen stötte på frågor om hur mycket och vad som ska privatiseras, det var kritik om Konsthallen och Midgårdsbadets framtid. Men företrädare för Regnbågskoalitionen svarade att inget är klubbat men att man ska utreda att privatisera samt att sätta badet i extern drift, taxorna på badet kommer att klubbas vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december.
– Vi har varit tvungna till mycket hårda prioriteringar eftersom ekonomin måste stabiliseras. För oss är det alltid självklart att prioritera kärnverksamheterna, såsom skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Och, för att dessa kärnverksamheter ska hålla högsta kvalitet, för att vi alla ska trivas i vårt samhälle, måste vi också satsa på trygghetsarbetet. Det är vårt fokus, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett kommentar dagen efter beslutet.

”Konsthallen kostar pengar”
Gällande Konsthall Märsta säger Lars Björling (SfS) att lokalen kostar mycket pengar och kommer att användas som en träffpunkt för seniorer:
– Lokalen kostar väldigt mycket i drift och fasta kostnader. Kommunens kärnverksamheter måste gå före. Men, att konsthallen läggs ner betyder inte att själva utställningsverksamheten läggs ner. Vi tillför ekonomiska medel till ideella föreningar så att utställningsverksamheten kan etableras i andra lokaler i Märsta och Sigtuna, säger Björling.

Ska vara bra verksamheter
Nytillträdde kommundirektören Christer Wikström kommenterar framtiden:
– Vi är en kommun som växer konstant, för varje år vill allt fler leva, bo och verka här. Alla våra invånare måste kunna erbjudas bra verksamheter, god service, trygghet och trivsel. Det ska vi fortsätta arbeta för tillsammans med kompetenta medarbetare. Vi har en hel del utmaningar framför oss, men känner en stark framtidstro.

Insatser i skolan
Barn- och ungdomsnämnden får trots nedskärningarna 42,6 miljoner mer, den totala budgeten på området är drygt en miljard. Bland målen för Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, finns att öka likvärdigheten och minska segregationen, införa sms-tjänst för att rapportera frånvaro på skola, tidiga insatser och utvecklande arbetsformer för elever i behov av särskilt stöd samt en tydligt satsning på kunskap, trygghet, studiero och engagerad personal.
– Med ett hållbart bostadsbyggande, fokus på kunskapsskolan, åtgärder för ökad trygghet, starkt näringsliv och insatser för att fler ska komma i egen försörjning så kommer vi att bli en ännu bättre kommun för våra invånare, säger Pernilla Bergqvist (L), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida
connys_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nedfallet träd blockerar väg 893

Notiser På väg 893 mellan Starmossen och Benstocken har ett nedfallet träd blockerat stora delar av körbanan i båda riktningarna. Personal är på väg för att åtgärda situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
brobygget_outsider
pantamera_out
klara_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider