sap_feb_pan
Windefalk och BörjessonFoto: NewFace/Jeanette Sundin
BjörlinFoto: NewFace/Jeanette Sundin

Visa att ni tar klimatfrågan på allvar

Om hållbarhetsarbetet ska bli mer än tomma ord behöver förvaltningarna resurser för att kunna arbeta med frågorna – vilket vi i Miljöpartiet tog höjd för i vårt förslag till budget för Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

Hållbarhetsarbetet ska ”genomsyra kommunens alla verksamheter och bedrivas av samtliga nämnder, förvaltningar och kontor”, skriver Holst (M) och Askerson (M). Vi hoppas att de menar allvar. Men det inger inte förtroende att kommunledningen inte avsätter tillräckliga resurser till det arbetet i sin budget.

Miljöpartiet vill se ett strukturerat och väl genomtänkt arbetssätt för hållbarhetsfrågorna. För det behövs mätbara mål och tydliga ramar. Det sakpolitiska genomförandet är viktigare än hur arbetet organiseras inom kommunen. Kommunledningens ointresse för att införa en utsläppsbudget går dock på tvärs mot de egna ambitionerna om ett effektivt hållbarhetsarbete. Förhoppningsvis får vi se en mer ansvarsfull styrning mot ekonomisk hållbarhet från kommunledningen framöver.

Exempel från en rad andra kommuner visar att en utsläppsbudget är ett effektivt styrmedel, förutsatt att den kopplas till styrande dokument och avspeglas i den ekonomiska budgeten. En utsläppsbudget är alltså mer än ett styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett effektivt hållbarhetsarbete skapar också bättre förutsättningar för ekonomisk utveckling, trygghet och välfärd, inte minst för alla som är på väg ut i arbetslivet. Det utgör ett stöd för kommunens verksamheter och företag att anpassa sig till framtida utmaningar. En väl utformad utsläppsbudget är inte “detaljstyrning”. Den visar att kommunen tar frågan på allvar och ger den tydlighet som stora delar av nu näringslivet efterfrågar, för att kunna utvecklas långsiktigt med förbättrad konkurrenskraft.

Miljöpartiet instämmer med Holst och Askerson i att samtliga dimensioner av hållbarhet är viktiga, inte minst den ekonomiska hållbarheten som vi hade fokus på i vår insändare. Omställningen till ett fossilfritt samhälle utgör en stor utmaning. Med ett integrerat och effektivt hållbarhetsarbete kan politiken minska de sociala och ekonomiska orättvisor som står i vägen för en hållbar ekonomisk utveckling – då medför omställningen också stora möjligheter och en bättre framtid för alla.

  • Karolina Windefalk (MP), gruppledare
  • Lowe Börjeson (MP), ledamot kommunfullmäktige
  • Tove Björlin (MP), ersättare kommunfullmäktige
skridskodisco_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

pantamera_avc_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

funkisfest_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

steningekompani_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

connys_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

sportlov
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

fritidsbanken_sportlov
centrum_host_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

spedition_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
funkisfest_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
spedition_outsider
stentekompani_outsider
pantamera_out