eu_valet_panorama
Emel Karakaya (S) och Marie Axelsson (S)Foto: Pressbild

Viktigt att stärka ungdomarna

Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

centrum_artikel_host

Ordföranden för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson (M) presenterar en ideologisk ståndpunkt som saknar förankring i verkligheten. Det är ett fåtal moderatstyrda kommuner i Sverige som driver sommarjobbsfrågan på samma strama sätt som Moderaterna i Sigtuna kommun. Det är orimligt att ställa krav på att gymnasieungdomar som är 16 år och inte har gymnasieexamen ska söka jobb på den reguljära arbetsmarknaden innan de kan kvalificera sig för ett kommunalt sommarjobb.

Verkligheten ser annorlunda ut och det särskilt för de som bor i områden med hög arbetslöshet där det finns få jobbmöjligheter. Vi menar att den här kommunledningen blundar för den ojämlikhet som finns på arbetsmarknaden och duckar sitt ansvar. Kravet om att gå en CV-kurs står vi däremot helt bakom. Det är jättebra att tidigt få lära sig hur man sammanfattar sina erfarenheter och att lära sig att skriva en meritförteckning.

Sommarjobb inom kommunal verksamhet eller i samarbete med det lokala näringslivet ger ungdomar värdefulla erfarenheter och kan vara en viktig språngbräda till framtida arbete. Att påstå att kommunala sommarjobb är politiskt konstruerade är löjeväckande. Enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har gymnasieelever som sommarjobbar
35 procents större chans att hitta ett jobb efter examen.

Många kommuner erbjuder sommarjobbsgaranti för samtliga gymnasieelever och det är ditåt vi måste sträva. Ett bra exempel är Järfälla kommun som fått socialdemokratiskt styre efter valet. Där fördubblas nu antalet sommarjobb från och med i år.

Under våra besök på Arlandagymnasiet har vi träffat många elever som berättat hur svårt det är att få tag på ett sommarjobb på egen hand när man är 16-17 år. Deras sommarlov blir väldigt långt, dessutom får de inte chansen att tjäna egna pengar och växa som individer.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att Moderaternas ståndpunkt om kommunala sommarjobb är orealistisk och ideologiskt driven. Istället för att sänka trösklarna till ett första jobb bygger de upp barriärer och ökar klyftorna i vår kommun.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
  • Emel Karakaya (S) 2:e vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

bygdensdag_helsida
pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

connys_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

mp_helsida_eu
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

centrum_host_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

sigtunakampen_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
nrh_sigtuna
bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
connys
sigtunakampen_outsider
ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out