Peter Ullmark, COO på Victoriahem.Foto: Pressbild

Victoriahem ökar boendeinflytande

Victoriahems hyresgäster ska få ökat boendeinflytande på så sätt att man får möjlighet att påverka sitt område.

Victoriahems hyresgäster i kommunen ska få påverka sitt område mer i och med att man tecknat ett omfattande boinflytande avtal där hyresgäster ska få påverka. Totalt i nio kommuner omfattas 15 000 lägenheter.
– Att ha engagerade och delaktiga hyresgäster är viktigt för oss och för områdena. Det ökar både trivseln och kundnöjdheten. Genom avtalet har vi skapat en tydlig struktur och rutiner för hur boinflytandet ska gå till, så att hyresgästerna alltid kan känna sig trygga med att deras synpunkter blir hörda och att det finnas någon som kan föra deras talan om det behövs, säger Peter Ullmark, COO på Victoriahem.

I avtalet ska Victoriahem avsätta pengar till hyresgästföreningens lokala verksamhet samtidigt som man inrättar en kommitté som ska bidra till att utveckla boinfltandeverksamhet och lösa tvister som uppstår mellan hyresvärd och de lokala hyresgästföreningarna. Samtliga områden ska få ha regelbundna boendemöten.
– Hyresgästföreningen är en viktig samverkanspartner för oss och mycket av det som avtalet omfattar gör vi redan idag. Genom ett formellt avtal sänder vi en ännu tydligare signal till våra hyresgäster om att vi vill utveckla våra områden till ännu mer trygga och trivsamma boendemiljöer tillsammans med dem, säger Peter Ullmark.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening