eldsjal2024_pan
Brodd (M) och Eriksson (KD)Foto: Pressbild

Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

centrum_artikel_host

Fokus var valfrihet. Att en mycket efterlängtad reform nu äntligen är på plats. Att äldre i Sigtuna kommun från 1 maj kommer ha möjlighet att välja ett särskilt boende efter sina egna preferenser. Att få möjlighet att välja en plats på kommunens egna boenden alternativt någon privat eller idéburen utförare av äldreomsorg i vår närhet. Det nya avtalet öppnar också upp för ca 50 nya platser i Sigtuna kommun. Platser som tidigare var mer eller mindre stängda för kommunens invånare, men som nu blir ett valbart alternativ. Det nya avtalet innebär att Sigtuna kommun endast köper platser från de privata eller idéburna utförarna av äldreomsorg om någon innevånare väljer att bo där.

Valfrihet är en frihetsreform. Socialdemokraterna vill att vi ska begränsa människors möjligheter att kunna välja var man vill bo. Det valet har man kunnat göra hela livet, varför ska man inte få göra det när man blir gammal? David Lundqvist oroar sig i onödan. Det kommer att finnas platser i Sigtuna kommun för dem som vill bo där. Det kommer att finnas platser för dem som vill bo på boenden som drivs av kommunen. Det kommer även att finnas platser i vårt närområde för den som vill bo där. Har jag mina barn i Upplands Väsby eller i Uppsala kanske jag vill bo nära dem. Valfriheten gör det dessutom möjligt att byta boende om man inte skulle trivas eller om boendet inte stämmer med mina förväntningar.

David Lundqvist ondgör sig även över att vi ska behovsprövas för att få en plats på något boende. Det har alltid varit så. Det behöver göras en behovsprövning innan man får en plats på ett särskilt boende. Konstigt vore det väl annars. Behovet måste naturligtvis alltid prövas innan kommunen ger bistånd till en plats på ett särskilt boende.

David Lundqvist skriver också att de borgerliga har så dåligt självförtroende så att de måste få hjälp av äldre Säbo-behövande och privata utförare för att stärka effektiviteten.
Inget kunde vara mindre sant. Kommunledningen har ett mycket stort förtroende för våra egna verksamheter och för våra egna chefer. Sigtuna kommun driver fyra äldreboenden med mycket god kvalitet. Det är ju precis därför vi med gott självförtroende vågar konkurrensutsätta dem med andra utförare, privata och idéburna.

Att arbeta med effektiviseringar är helt nödvändigt och det gäller för alla. De samhällsutmaningar vi ser gör att vi måste ta vårt ansvar och arbeta för att driva verksamheter mer effektivt, se över arbetssätt och hitta smartare lösningar. Detta för att inte tvingas stänga verksamheter eller sänka kvalitet. Att i ett sådant arbete stötas och prövas mot verksamheter med andra driftsformer ger idéer och stimulerar till nytänkande.

Avslutningsvis, det nya avtalet om valfrihet tvingar ingen att flytta från kommunen, det öppnar upp för innovation och kvalitetsutveckling. Framför allt bottnar det i en respekt för de äldres självklara rätt att få bestämma var man vill bo när man blir gammal.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden

Läs mer: De vill att vi flyttar från kommunen

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

pantamera_avc_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

connys_helsida
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

storemore_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_host_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

mp_helsida_eu

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
connys
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
storemore_out
mp_eu_outsider