valstadagen_pan
Brodd (M) och Eriksson (KD)Foto: Pressbild

Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

centrum_artikel_host

Fokus var valfrihet. Att en mycket efterlängtad reform nu äntligen är på plats. Att äldre i Sigtuna kommun från 1 maj kommer ha möjlighet att välja ett särskilt boende efter sina egna preferenser. Att få möjlighet att välja en plats på kommunens egna boenden alternativt någon privat eller idéburen utförare av äldreomsorg i vår närhet. Det nya avtalet öppnar också upp för ca 50 nya platser i Sigtuna kommun. Platser som tidigare var mer eller mindre stängda för kommunens invånare, men som nu blir ett valbart alternativ. Det nya avtalet innebär att Sigtuna kommun endast köper platser från de privata eller idéburna utförarna av äldreomsorg om någon innevånare väljer att bo där.

Valfrihet är en frihetsreform. Socialdemokraterna vill att vi ska begränsa människors möjligheter att kunna välja var man vill bo. Det valet har man kunnat göra hela livet, varför ska man inte få göra det när man blir gammal? David Lundqvist oroar sig i onödan. Det kommer att finnas platser i Sigtuna kommun för dem som vill bo där. Det kommer att finnas platser för dem som vill bo på boenden som drivs av kommunen. Det kommer även att finnas platser i vårt närområde för den som vill bo där. Har jag mina barn i Upplands Väsby eller i Uppsala kanske jag vill bo nära dem. Valfriheten gör det dessutom möjligt att byta boende om man inte skulle trivas eller om boendet inte stämmer med mina förväntningar.

David Lundqvist ondgör sig även över att vi ska behovsprövas för att få en plats på något boende. Det har alltid varit så. Det behöver göras en behovsprövning innan man får en plats på ett särskilt boende. Konstigt vore det väl annars. Behovet måste naturligtvis alltid prövas innan kommunen ger bistånd till en plats på ett särskilt boende.

David Lundqvist skriver också att de borgerliga har så dåligt självförtroende så att de måste få hjälp av äldre Säbo-behövande och privata utförare för att stärka effektiviteten.
Inget kunde vara mindre sant. Kommunledningen har ett mycket stort förtroende för våra egna verksamheter och för våra egna chefer. Sigtuna kommun driver fyra äldreboenden med mycket god kvalitet. Det är ju precis därför vi med gott självförtroende vågar konkurrensutsätta dem med andra utförare, privata och idéburna.

Att arbeta med effektiviseringar är helt nödvändigt och det gäller för alla. De samhällsutmaningar vi ser gör att vi måste ta vårt ansvar och arbeta för att driva verksamheter mer effektivt, se över arbetssätt och hitta smartare lösningar. Detta för att inte tvingas stänga verksamheter eller sänka kvalitet. Att i ett sådant arbete stötas och prövas mot verksamheter med andra driftsformer ger idéer och stimulerar till nytänkande.

Avslutningsvis, det nya avtalet om valfrihet tvingar ingen att flytta från kommunen, det öppnar upp för innovation och kvalitetsutveckling. Framför allt bottnar det i en respekt för de äldres självklara rätt att få bestämma var man vill bo när man blir gammal.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden

Läs mer: De vill att vi flyttar från kommunen

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

defacto_helsida
centrum_host_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

elon_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

mp_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

pantamera_avc_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

joes-helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

Wenngarns_cafe_helsida
valstadagen

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

connys_helsida

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

ica_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

nrh_sigtuna

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
student_outsider
pantamera_out
ica_outsider
joes_outsider
centrum_outsider_host
mp_outsider
nrh
wenngarn_outsider
swedol_outsider
valstadagen_outsider
ridskola_2020_outsider