centrum_panorama_hostshopping
Lars Björling (SfS)Foto: Sigtuna kommun

Vi står inför extraordinära påfrestningar

När den borgerliga koalitionen tog över kommunledningen 2017 ärvde vi en ekonomi som var i mycket dåligt skick, närmare fritt fall kommer man inte.

centrum_artikel_host

Vi har metodiskt och konsekvent arbetat för att få kontroll över kommunens ekonomi och det har ibland behövts obekväma beslut för att klara det, bland annat att höja avgifter. I dag har vi en stabil ekonomi som är i balans, vi betalar av på skuldberget som (S) lämnade efter sig och vi har goda reserver som trygghet när tiderna nu snabbt försämras.

Sigtuna har många idrottshallar och anläggningar per capita, vi ligger i topp i länet. Det är naturligtvis mycket positivt men vi har också höga kostnader att driva anläggningarna. Prognosen för i år pekar mot att elkostnaderna överstiger budget med ca 1 miljon kronor. Att som (S) föreslå att taxorna ska vara fredade är samma som att flytta den miljonen till någon annan verksamhet. Vad vill (S) skära ner på i stället? Barnomsorgen? Äldrevården?

En seriös opposition skulle normalt förstå att samhället nu står inför extraordinära påfrestningar som vi alla, på ett eller annat sätt, gemensamt måste bära. I Sigtuna har vi inte en seriös opposition utan man leker med siffrorna så det ser snyggt ut och tar till en svartmålning som saknar proportion. Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att den ganska modesta höjningen av taxorna kommer att klaras och står alltid till föreningarnas förfogande för samtal och råd.

Kommunledningen satsar stora resurser på den öppna verksamheten för barn- och ungdomar; Brobygget och Fritidsbanken finns på plats året runt i Vikingahallen och dagligen under skolloven på Valsta torg och i olika sporthallar runt om i kommunen. Fritidsgårdarna, Sigtuna Museum & Art, Valstakonst och biblioteken erbjuder många aktiviteter. En stabil och ansvarstagande ekonomi är den bästa garantin för långsiktigt god verksamhet för våra barn och ungdomar.

  • Lars Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer: Nej till höjda föreningstaxor

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

centrum_host_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

brobygget_2024

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

fritidsbanken_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
brobygget_outsider
klara_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider