valstadagen_pan
Lars Björling (SfS)Foto: Sigtuna kommun

Vi står inför extraordinära påfrestningar

När den borgerliga koalitionen tog över kommunledningen 2017 ärvde vi en ekonomi som var i mycket dåligt skick, närmare fritt fall kommer man inte.

centrum_artikel_host

Vi har metodiskt och konsekvent arbetat för att få kontroll över kommunens ekonomi och det har ibland behövts obekväma beslut för att klara det, bland annat att höja avgifter. I dag har vi en stabil ekonomi som är i balans, vi betalar av på skuldberget som (S) lämnade efter sig och vi har goda reserver som trygghet när tiderna nu snabbt försämras.

Sigtuna har många idrottshallar och anläggningar per capita, vi ligger i topp i länet. Det är naturligtvis mycket positivt men vi har också höga kostnader att driva anläggningarna. Prognosen för i år pekar mot att elkostnaderna överstiger budget med ca 1 miljon kronor. Att som (S) föreslå att taxorna ska vara fredade är samma som att flytta den miljonen till någon annan verksamhet. Vad vill (S) skära ner på i stället? Barnomsorgen? Äldrevården?

En seriös opposition skulle normalt förstå att samhället nu står inför extraordinära påfrestningar som vi alla, på ett eller annat sätt, gemensamt måste bära. I Sigtuna har vi inte en seriös opposition utan man leker med siffrorna så det ser snyggt ut och tar till en svartmålning som saknar proportion. Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att den ganska modesta höjningen av taxorna kommer att klaras och står alltid till föreningarnas förfogande för samtal och råd.

Kommunledningen satsar stora resurser på den öppna verksamheten för barn- och ungdomar; Brobygget och Fritidsbanken finns på plats året runt i Vikingahallen och dagligen under skolloven på Valsta torg och i olika sporthallar runt om i kommunen. Fritidsgårdarna, Sigtuna Museum & Art, Valstakonst och biblioteken erbjuder många aktiviteter. En stabil och ansvarstagande ekonomi är den bästa garantin för långsiktigt god verksamhet för våra barn och ungdomar.

  • Lars Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer: Nej till höjda föreningstaxor

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

connys_helsida
Wenngarns_cafe_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

defacto_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

valstadagen

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

centrum_host_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

mp_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

elon_helsida
pantamera_avc_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

nrh_sigtuna

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

joes-helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

joes_outsider
nrh
student_outsider
swedol_outsider
pantamera_out
wenngarn_outsider
mp_outsider
centrum_outsider_host
valstadagen_outsider
ridskola_2020_outsider
connys