sap_feb_pan
Lars Björling (SfS)Foto: Sigtuna kommun

Vi står inför extraordinära påfrestningar

När den borgerliga koalitionen tog över kommunledningen 2017 ärvde vi en ekonomi som var i mycket dåligt skick, närmare fritt fall kommer man inte.

centrum_artikel_host

Vi har metodiskt och konsekvent arbetat för att få kontroll över kommunens ekonomi och det har ibland behövts obekväma beslut för att klara det, bland annat att höja avgifter. I dag har vi en stabil ekonomi som är i balans, vi betalar av på skuldberget som (S) lämnade efter sig och vi har goda reserver som trygghet när tiderna nu snabbt försämras.

Sigtuna har många idrottshallar och anläggningar per capita, vi ligger i topp i länet. Det är naturligtvis mycket positivt men vi har också höga kostnader att driva anläggningarna. Prognosen för i år pekar mot att elkostnaderna överstiger budget med ca 1 miljon kronor. Att som (S) föreslå att taxorna ska vara fredade är samma som att flytta den miljonen till någon annan verksamhet. Vad vill (S) skära ner på i stället? Barnomsorgen? Äldrevården?

En seriös opposition skulle normalt förstå att samhället nu står inför extraordinära påfrestningar som vi alla, på ett eller annat sätt, gemensamt måste bära. I Sigtuna har vi inte en seriös opposition utan man leker med siffrorna så det ser snyggt ut och tar till en svartmålning som saknar proportion. Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att den ganska modesta höjningen av taxorna kommer att klaras och står alltid till föreningarnas förfogande för samtal och råd.

Kommunledningen satsar stora resurser på den öppna verksamheten för barn- och ungdomar; Brobygget och Fritidsbanken finns på plats året runt i Vikingahallen och dagligen under skolloven på Valsta torg och i olika sporthallar runt om i kommunen. Fritidsgårdarna, Sigtuna Museum & Art, Valstakonst och biblioteken erbjuder många aktiviteter. En stabil och ansvarstagande ekonomi är den bästa garantin för långsiktigt god verksamhet för våra barn och ungdomar.

  • Lars Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer: Nej till höjda föreningstaxor

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_sportlov

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

steningekompani_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

sportlov

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

funkisfest_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

spedition_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

skridskodisco_helsida
pantamera_avc_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

foraldranatverk_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
foraldranatverk_outsider
nrh_sigtuna
spedition_outsider
centrum_outsider_host
skridskodisco_outsider
funkisfest_outsider