valstadagen_pan
Sommarjobbare på MidgårdsbadetFoto: Socialdemokraterna

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

centrum_artikel_host

När Socialdemokraterna styrde kommunen garanterade vi sommarjobb för alla ungdomar som går på gymnasiet. I samarbete med kommunens näringsliv och organisationer har vi kunnat möjliggöra för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i ung ålder. Sommarjobbagarantin gällde alla unga i kommunen som studerade på gymnasiet, både de som gick årskurs ett, två och tre. Det gjorde att ungdomar redan i tidig ålder fick in en fot i arbetslivet och kände hur det är att arbeta på riktigt. Vi gjorde det möjligt för dem att få något att skriva på första raden i sitt CV.

Det har dessvärre inte sett ut så de senaste fem åren. När Moderaterna tog över makten i Sigtuna kommun 2017 tog de bort sommarjobbsgarantin. För att en ungdom i åldern 16–19 år ska erbjudas ett sommarjobb genom kommunen krävs det att man går andra året på gymnasiet och dessutom har godkända betyg i svenska och matematik. Uppfylls inte kraven så erbjuds inget sommarjobb. Det är kraven som den moderatledda kommunledningen ställer på våra unga. Man kan tänka sig att en kommun ska genomföra insatser för att FLER ungdomar ska komma i arbete – inte tillämpa krav som i stället gör det svårare för dem att få in en fot på arbetsmarknaden. De som har det tuffast i skolan kan behöva sommarjobbet allra mest för att ha möjlighet att få stå på egna ben och tjäna egna pengar.

Att elever ska ha godkända betyg i samtliga ämnen, särskilt i kärnämnen, är alltid målet. Fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg och alla ska ges goda förutsättningar att nå en gymnasieexamen. En gymnasieexamen är trots allt nyckeln till jobb och vidare studier. Det är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Det som däremot blir fel är när Moderaterna ställer ultimatum. Klarar du att få godkänt i svenska och matte kan du erbjudas ett sommarjobb, klarar du inte det så får du skylla dig själv. Och de elever som går första och tredje året på gymnasiet utesluts dessutom helt från att ens få möjlighet till sommarjobb genom kommunen. Det finns många driftiga ungdomar med bra kontakter och som kan ordna ett eget sommarjobb och det välkomnar både vi och näringslivet i kommunen. Men faktum är att med Moderaterna vid rodret så står flera hundra gymnasieungdomar utan jobb varje sommar.

Sommarjobbsgarantin gör skillnad för många ungdomar och något som vi med stolthet går till val på idag. För vi vet vikten av ett första jobb. Att svika unga hör inte hemma hos oss. Rösta på Socialdemokraterna den 11:e september om du också vill vända utvecklingen i kommunen.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd Sigtuna kommun
  • Susan Jibran(S) ordförande SSU Sigtuna kommun
  • Emel Karakaya (S) ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt riksdagskandidat

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

valstadagen
elon_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

centrum_host_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

nrh_sigtuna

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

pantamera_avc_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

defacto_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

mp_helsida
ica_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

joes-helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

Wenngarns_cafe_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
joes_outsider
ica_outsider
wenngarn_outsider
connys
centrum_outsider_host
mp_outsider
valstadagen_outsider
swedol_outsider
student_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider