moderat_pan_nov
Sommarjobbare på MidgårdsbadetFoto: Socialdemokraterna

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

centrum_artikel_host

När Socialdemokraterna styrde kommunen garanterade vi sommarjobb för alla ungdomar som går på gymnasiet. I samarbete med kommunens näringsliv och organisationer har vi kunnat möjliggöra för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden i ung ålder. Sommarjobbagarantin gällde alla unga i kommunen som studerade på gymnasiet, både de som gick årskurs ett, två och tre. Det gjorde att ungdomar redan i tidig ålder fick in en fot i arbetslivet och kände hur det är att arbeta på riktigt. Vi gjorde det möjligt för dem att få något att skriva på första raden i sitt CV.

Det har dessvärre inte sett ut så de senaste fem åren. När Moderaterna tog över makten i Sigtuna kommun 2017 tog de bort sommarjobbsgarantin. För att en ungdom i åldern 16–19 år ska erbjudas ett sommarjobb genom kommunen krävs det att man går andra året på gymnasiet och dessutom har godkända betyg i svenska och matematik. Uppfylls inte kraven så erbjuds inget sommarjobb. Det är kraven som den moderatledda kommunledningen ställer på våra unga. Man kan tänka sig att en kommun ska genomföra insatser för att FLER ungdomar ska komma i arbete – inte tillämpa krav som i stället gör det svårare för dem att få in en fot på arbetsmarknaden. De som har det tuffast i skolan kan behöva sommarjobbet allra mest för att ha möjlighet att få stå på egna ben och tjäna egna pengar.

Att elever ska ha godkända betyg i samtliga ämnen, särskilt i kärnämnen, är alltid målet. Fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg och alla ska ges goda förutsättningar att nå en gymnasieexamen. En gymnasieexamen är trots allt nyckeln till jobb och vidare studier. Det är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Det som däremot blir fel är när Moderaterna ställer ultimatum. Klarar du att få godkänt i svenska och matte kan du erbjudas ett sommarjobb, klarar du inte det så får du skylla dig själv. Och de elever som går första och tredje året på gymnasiet utesluts dessutom helt från att ens få möjlighet till sommarjobb genom kommunen. Det finns många driftiga ungdomar med bra kontakter och som kan ordna ett eget sommarjobb och det välkomnar både vi och näringslivet i kommunen. Men faktum är att med Moderaterna vid rodret så står flera hundra gymnasieungdomar utan jobb varje sommar.

Sommarjobbsgarantin gör skillnad för många ungdomar och något som vi med stolthet går till val på idag. För vi vet vikten av ett första jobb. Att svika unga hör inte hemma hos oss. Rösta på Socialdemokraterna den 11:e september om du också vill vända utvecklingen i kommunen.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd Sigtuna kommun
  • Susan Jibran(S) ordförande SSU Sigtuna kommun
  • Emel Karakaya (S) ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt riksdagskandidat
connys_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

julmarknad_2022

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

advent_kyrka_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

defacto_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

vintermarknad_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

centrum_host_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

agy_oppethus
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

dackskifte_helsida
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

moderat_pan_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
ridskola_2020_outsider
connys
pantamera_out
swedol_outsider
dackskifteoutsider
vintermarknad_outsider
nrh
marknaden_outsider