centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_artikel_host

Arbetet med budget för åren 2025-2027 är i full gång och vi kan med glädje berätta att vi förbereder för en skattesänkning! Det kommer inte att ske på bekostnad av nedskärningar i välfärden, utan tack vare att vi arbetat smartare och mer effektivt nu har förutsättningar att både förbättra välfärden OCH sänka skatten.

På måndag (den 10 juni) ska kommunstyrelsen godkänna kommundirektörens förslag till förutsättningar inför det fortsatta arbetet med budgeten. I förslaget baseras kommunens skatteintäkter på skattesatsen 19,7 procent, det vill säga 19,70 per varje 100 kronor beskattningsbar inkomst. Idag är den summan 20 kronor vilket är den tredje högsta i hela Stockholms län. Det här innebär att din skatt sänks med 30 öre per intjänad hundralapp och ger dig mer kvar i plånboken.

Det här hade inte varit möjligt om inte kommunledningen arbetat för att få ordning på den tidigare misskötta ekonomin som år efter år visade på stora underskott, trots den höga skatten. Vi har därför ända sedan maktskiftet 2017 varit tydliga med att vi kommer sänka skatten men först då vi skapat en stabil ekonomi med motståndskraft mot oförutsedda händelser. Nu är vi där! Kommunalskatten är och har varit för hög och under de socialdemokratiska kommunledningarna har Sigtuna helt saknat säkerhetsmarginaler och buffertar. Vi har systematiskt och genom hårt arbete stärkt ekonomin och ser nu en stabilitet i ekonomin som kommer möjliggöra både den här och fortsatta skattesänkningar.

En stabil ekonomi ÄR den avgörande grunden för att en kommun på ett pålitligt sätt ska kunna leverera det du som invånare har rätt att förvänta dig för dina skattepengar. Därför är det glädjande att vi nu efter flera år med starka ekonomiska resultat ser att vi stabiliserat och fått så pass bra ordning på ekonomin att vi äntligen kan sänka skatten.

Grattis, alla skattebetalare i Sigtuna kommun!

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mattias Askerson (M), gruppledare
  • Rune Öhlund (SD), gruppledare
  • Bengt Hellström (KD), gruppledare
  • Lars Björling (SfS), gruppledare

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Debatt När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

mp_tack_helsida

repliken: Håll er till sanning och var ärlig mot kommuninvånarna

Debatt Ja, vår kritik av förslaget om att låta en privat vårdcentral ta över Humlegården var ideologiskt motiverad. Utifrån vår ideologi ska man nämligen alltid ta vara på skattebetalarnas pengar och kritisera onödiga subventioner som går rakt ner i fickan på privata aktörer.

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Debatt Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Debatt Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Debatt Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Debatt Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Debatt Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

connys_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Debatt Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

En budget som tar ansvar för Sverige

Debatt Svenska hushåll pressas hårt av höga matpriser, hyror och höga räntor. Sverige har en akut sjukvårdskris skapad av den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna.

brobygget_2024
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Debatt Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Nya sociala insatser för minskad segregation

Debatt Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation.

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host