centrum_panorama_hostshopping
Vattenbufflarna är på plats i Fysingen i RosersbergFoto: Länsstyrelsen i Stockholm

Vattenbufflarna har intagit Fysingen

Nu finns vattenbufflarna på plats i Fysingens naturreservat i Rosersberg.

centrum_artikel_host

För fjärde året i rad har samarbetet mellan Naturgruppen och Länsstyrelsen i Stockholm resulterat i en framgångsrik satsning på bete med vattenbufflar i Fysingens naturreservat. Årets laguppställning består av erfarna Malte och Ellen som återigen tar plats tillsammans med nykomlingarna Raja, Mura och lilla Zelenskyj.

Sedan Länsstyrelsen och Naturgruppen inledde samarbetet kring bete med vattenbufflar har antalet bufflar i företagets besättning ökat stadigt år efter år. Resultatet är imponerande – idag betar dessa effektiva naturvårdare i flera våtmarksområden runt om i Stockholms län.

Vattenbufflarna har visat sig vara en ovärderlig tillgång för den lokala naturen och dess mångfald. Genom att släppa ut dem på bete bidrar de till att bevara och förbättra våtmarkernas ekosystem. Deras närvaro främjar växtlighetens mångfald och hjälper till att kontrollera invasiva arter, vilket i sin tur gynnar andra djur och växter i området.

Fördelarna med bete med vattenbufflar sträcker sig dock längre än så. Den ekonomiska aspekten bör inte underskattas. Genom att använda vattenbufflar som naturvårdare minskar behovet av mer kostsamma och tidskrävande metoder för skötsel av våtmarkerna. Vattenbufflarna är självgående, tåliga och kan hantera även svåråtkomliga områden. Deras närvaro ger således en kostnadseffektiv lösning för att upprätthålla och bevara naturen i länet.

Det framgångsrika samarbetet mellan Naturgruppen och Länsstyrelsen i Stockholm visar på vikten av att tänka innovativt och använda sig av naturens egna resurser för att främja hållbarhet och bevarande. Genom att fortsätta utveckla och utöka satsningen på bete med vattenbufflar kan vi förvänta oss ännu större positiva effekter för den lokala naturen och samhället i stort.

Fysingens naturreservat och de omkringliggande våtmarkerna får nu njuta av den fjärde säsongen med betande vattenbufflar. Vi ser fram emot att bevittna ännu ett år av lönsam och effektiv naturvård med våra pålitliga och stolta buffelvänner.

Denna text genererades med en textrobot

pantamera_avc_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
centrum_host_helsida
mp_tack_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
pantamera_out
connys
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider