valstadagen_pan
Emma Wiesner och Gill BrodinFoto: Centerpartiet

Varning för vänsterns hyreschock i allmännyttan

"Vänstern i Sverige har länge utmålat sig som hyresgästernas främsta försvarare". Nu går det verkligen att ifrågasätta hur det egentligen ligger till med den saken.

centrum_artikel_host

Europaparlamentet har röstat om sin syn en ny lag om energieffektivisering av byggnader. Den kan innebära att den svenska allmännyttan påtvingas kostnader på omkring 100 miljarder per år, enligt allmännyttans egna beräkningar.

I Sigtuna kommun skulle det motsvara 1 350 av Sigtunahems lägenheter. Och allt måste vara klart 1 januari 2027.

Att allmännyttan ska ha råd med att genomföra en sådan här omfattande renoveringsvåg utan att behöva chockhöja hyrorna, det kan inte ens den varmaste försvararen av enorma skattehöjningar tro på. Och det var just de som brukar gilla skattehöjningar mest som gladeligen tryckte på ja-knappen till detta – Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Det som det här handlar om är Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Det är en del av EU:s klimatpaket som handlar om energieffektivisering av byggnader. Det finns flera goda anledningar till att Centerpartiet röstade emot detta.

Vi behöver absolut energieffektivisering, mer än någonsin, men denna lagstiftning har landat helt fel. I stället för piskor och klåfingrig detaljreglering bör vi stärka incitamenten för omställningen genom att prissätta energins koldioxidutsläpp. I stället för att låta renoveringsvågen genomföras på marknadsmässiga grunder och med sunt förnuft så har Europaparlamentet ställt orealistiska krav, i planekonomins anda, som kommer kosta svenska hyresgäster skjortan.

Förslaget går dessutom långt utanför sitt mandat och berör områden som inte har med energiprestanda att göra, exempelvis parkeringar och inomhusmiljö.

Allmännyttan kommer mellan 2025 och 2027 behöva renovera omkring 30 procent av lägenheterna i dess bestånd för att klara EU:s nya högre krav. Att allmännyttan redan gjort ett stort jobb med sina bestånd de senaste åren, när det just kommer till energieffektivitet, det spelar ingen roll. Allt kommer att nollställas när lagen träder i kraft och inget som gjorts tidigare får räknas in mot de nya målen. Nu kommer frågan att förhandlas med det svenska ordförandeskapet i ministerrådet. Om allmännyttan ska undgå en chockhöjning av priser är det bara regeringen som kan rädda dem.

  • Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker
  • Gill Brodin (c) Vice ordf, Bygg och Miljönämnden

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

defacto_helsida
ica_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

pantamera_avc_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

connys_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

centrum_host_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

mp_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

joes-helsida
elon_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

valstadagen

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

nrh_sigtuna

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

Wenngarns_cafe_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
valstadagen_outsider
student_outsider
mp_outsider
pantamera_out
swedol_outsider
connys
joes_outsider
ica_outsider
centrum_outsider_host
nrh
wenngarn_outsider