centrum_panorama_hostshopping
Foto: Hyresgästföreningen

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

centrum_artikel_host

Många frågor kommer att vara i luften när partierna presenterar sina valprogram och när de debatterar med varandra.

För hyresgäströrelsen är förstås bostadsfrågorna särskilt viktiga, både på riksplanet och lokalt. Här i Sigtuna kommun kan vi konstatera att bostadspolitiken har fått en annan inriktning de senaste åren, en inriktning som vi inte gillar. Det verkar som att hyresboende blivit något som man inte månar om, att hyresrätten inte är någon önskvärd boendeform.

Detta märks på hur den Moderatledda kommunledningen tillsammans med sina stödpartier C, L, KD och SFS sedan några år hanterar vårt allmännyttiga bostadsbolag AB SigtunaHem. Den Moderatledda kommunledningen har t ex gett SigtunaHem i uppdrag att bygga, primärt, bostadsrätter och villor. Och man har gett SigtunaHem i uppdrag att verka för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Vidare använder man SigtunaHem som finansieringskälla: från 2017 och fram till 2022 har SigtunaHem betalat sammanlagt 19 miljoner till kommunen. Det är pengar som vi hyresgäster betalt in till bolaget, och som borde stannat för att stärka AB Sigtunahem ekonomiskt. Sådana betalningar förekom inte före 2017.

Det märks också på hur kommunledningen behandlar andra bostadsföretag. Rikshem tvingas bygga bostadsrätter i Brännbo i stället för de hyreshus som ska rivas. Victoriahem har fått nej på sin ansökan om att få bygga fler hyresrätter längs Valstavägen, för där tycker kommunledningen att det i stället ska byggas bostadsrätter och radhus. Man nekar bygglov för hyreshus på den plats där Sätuna barnstuga står tom sedan flera år, där måste det bli ett bostadsrättshus och inget annat. Under åren 2022-2026 planerar man bygga endast 170 hyresrätter, och redan nu vet vi att ca 200 hyresrätter har försvunnit eller försvinner i närtid.

Om den Moderatledda kommunledningen får fortsätta styra efter valet, så är risken stor vi snart inte har något kommunalt bostadsbolag i Sigtuna kommun och att hyresrätterna blir färre – samtidigt som ca 20 000 personer är aktivt sökande i Sigtuna Bostadsförmedling. Vi vill värna om, och utveckla hyresrätten, och inte avveckla befintliga hyresrätter.

Här i Sigtuna kommun är valet i september mycket viktigt för oss som uppskattar och värnar hyresrätten som bostadsform, och därmed möjligheterna för de många i bostadskön att komma närmare en bostad. Partierna måste visa var de står i bostadsfrågan. Och göra det före valet i september.

  • Hans Törnqvist, ordförande Hyresgästföreningen Sigtuna

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

centrum_host_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

connys_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

brobygget_2024

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

fritidsbanken_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host
klara_outsider
pantamera_out