moderat_sep_pan
Foto: Hyresgästföreningen

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

centrum_artikel_host

Många frågor kommer att vara i luften när partierna presenterar sina valprogram och när de debatterar med varandra.

För hyresgäströrelsen är förstås bostadsfrågorna särskilt viktiga, både på riksplanet och lokalt. Här i Sigtuna kommun kan vi konstatera att bostadspolitiken har fått en annan inriktning de senaste åren, en inriktning som vi inte gillar. Det verkar som att hyresboende blivit något som man inte månar om, att hyresrätten inte är någon önskvärd boendeform.

Detta märks på hur den Moderatledda kommunledningen tillsammans med sina stödpartier C, L, KD och SFS sedan några år hanterar vårt allmännyttiga bostadsbolag AB SigtunaHem. Den Moderatledda kommunledningen har t ex gett SigtunaHem i uppdrag att bygga, primärt, bostadsrätter och villor. Och man har gett SigtunaHem i uppdrag att verka för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Vidare använder man SigtunaHem som finansieringskälla: från 2017 och fram till 2022 har SigtunaHem betalat sammanlagt 19 miljoner till kommunen. Det är pengar som vi hyresgäster betalt in till bolaget, och som borde stannat för att stärka AB Sigtunahem ekonomiskt. Sådana betalningar förekom inte före 2017.

Det märks också på hur kommunledningen behandlar andra bostadsföretag. Rikshem tvingas bygga bostadsrätter i Brännbo i stället för de hyreshus som ska rivas. Victoriahem har fått nej på sin ansökan om att få bygga fler hyresrätter längs Valstavägen, för där tycker kommunledningen att det i stället ska byggas bostadsrätter och radhus. Man nekar bygglov för hyreshus på den plats där Sätuna barnstuga står tom sedan flera år, där måste det bli ett bostadsrättshus och inget annat. Under åren 2022-2026 planerar man bygga endast 170 hyresrätter, och redan nu vet vi att ca 200 hyresrätter har försvunnit eller försvinner i närtid.

Om den Moderatledda kommunledningen får fortsätta styra efter valet, så är risken stor vi snart inte har något kommunalt bostadsbolag i Sigtuna kommun och att hyresrätterna blir färre – samtidigt som ca 20 000 personer är aktivt sökande i Sigtuna Bostadsförmedling. Vi vill värna om, och utveckla hyresrätten, och inte avveckla befintliga hyresrätter.

Här i Sigtuna kommun är valet i september mycket viktigt för oss som uppskattar och värnar hyresrätten som bostadsform, och därmed möjligheterna för de många i bostadskön att komma närmare en bostad. Partierna måste visa var de står i bostadsfrågan. Och göra det före valet i september.

  • Hans Törnqvist, ordförande Hyresgästföreningen Sigtuna

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

defacto_helsida

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

ungdomsarbete_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

centrum_sommar2022_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

toppbanner
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

connys_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
nrh
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
arbete_outsider
centrum_sommar_outsider2022
swedol_outsider