centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Vardagsbrotten i kommunen minskar

De så kallade vardagsbrotten, som sker ute i det offentliga och som påverkar dig som kommuninvånare minskade en aning under 2021.

centrum_artikel_host

Siffror över vardagsbrott som kan vara narkotikabrott, våld i offentlig miljö, stölder minskade en aning i kommunen under 2021 jämfört med 2020. 2022 års siffror är ännu inte offentliga. SVT Stockholms siffror från Länsstyrelsen visar att Sigtuna ligger på 11:e plats i länet där grannkommuner som Väsby och Bro ligger högre upp i tabellen. Vilket innebär fler vardagsbrott där per invånare än i Sigtuna. Stockholm toppar listan följt av Nynäshamn, Danderyd och Väsby. Längst ner på listan finns Vaxholm och Ekerö.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna