centrum_panorama_hostshopping

Varannan kommuninvånare har tillgång till 15-minutersstaden

15-minutersstaden innebär att invånare i en stad ska ha tillgång till det mesta inom 15 minuter på cykeln eller till fots. Funktioner som boende, arbete, handel, sjukvård, utbildning och underhållning.

centrum_artikel_host

I länet har nästan alla som bor i Stockholm och Solna tillgång till de flesta funktioner inom en kvart. För Sigtuna som är en till ytan större kommun är det 49 procent av invånarna som når samtliga funktioner inom en kvart på cykel eller till fots. Sigtuna är därmed på 22:a plats i länet när det gäller tillgång till 15-minutersstaden. Skillnaden till grannkommunerna Väsby och Bro är stor. I Väsby är det 87 procent som har tillgång till staden och i Bro 73 procent.

Källa: DN och Stockholms handelskammare

fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
mp_tack_outsider