sap_feb_pan

Var tredje elev tar inte gymnasieexamen

En ny genomgång av statistik från Skolverket avslöjar att i Sigtuna kommun klarade endast 70 procent av eleverna att ta gymnasieexamen inom tre år. Denna siffra speglar en nationell trend där nästan 30 procent av eleverna i hela landet inte når examen inom samma tidsram.

centrum_artikel_host

Sveriges Lärare, efter att ha analyserat Skolverkets data, betonar de markanta skillnaderna mellan olika kommuner. Över 20 kommuner i Sverige har mer än hälften av sina elever som inte klarar gymnasieexamen inom tre år.

”Den svenska skolan erbjuder inte en likvärdig möjlighet till eleverna, och de förlorade åren är svåra att återhämta sig ifrån,” påpekar Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Situationen sträcker sig över hela landet där 290 kommuner och cirka tusen privata utförare inte kan säkerställa en enhetlig standard för skolutbildningen. ”Skolan behöver omedelbara resurser, och på lång sikt måste staten ta över finansieringen för att säkerställa att alla elever får samma möjlighet att lyckas,” tillägger Fahlén.

Stora skillnader i examensresultat syns tydligt mellan olika kommuner. Sex av länets kommuner, inklusive Nykvarn, Järfälla, Tyresö, Nynäshamn, Salem och Upplands Väsby, har över hälften av eleverna som inte når examen. Denna variation står i kontrast till exempelvis Täby, där endast 11 procent av eleverna saknade examen efter tre år.

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

skridskodisco_helsida
foraldranatverk_helsida
centrum_host_helsida
funkisfest_helsida
connys_helsida
steningekompani_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

pantamera_avc_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
connys
ridskola_2020_outsider
skridskodisco_outsider
centrum_outsider_host
foraldranatverk_outsider
pantamera_out