centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Vår medverkan i regeringen ger oss en stark liberal Utbildningslinje

Vi tackar Socialdemokraterna för deras svar och välkomnar en fortsatt debatt om vår politik och regeringens arbete. Att föra en öppen och saklig dialog är avgörande, särskilt i dessa tider av ökad politisk polarisering.

centrum_artikel_host

I vår tidigare insändare betonade vi bland annat Liberalernas engagemang för viktiga frågor såsom satsningar på skola och utbildning, förebyggande insatser för ökad trygghet och att motverka gängrelaterat våld samt Sveriges klimatomställning.

I budgetförhandlingar har vi liberaler som sagt prioriterat skolan först. Förutom de reformer och satsningar vi redan nämnt om till exempel skolbibliotek och läsa, skriva, räknasatsning så kommer även tillskott för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare. Dessutom så kommer det även helt nya snabbspår för utbildningsplatser. Det här kommer leda till fler kan ta jobb som lokförare, kockar, VVS-montörer, undersköterskor och batteritekniker. Fler som kan ta hand om äldre, lagar mat till skolbarn och får tågen att komma i tid. Fler kommer få in lönen den 25:e varje månad, fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet och färre kommer leva på bidrag.

När det kommer till det brottsförebyggande arbetet och satsningar på polisen har vi gett resurstillskott till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder mellan 2023-2026. Polisen får 3,7 miljarder 2024, och det finns fortsatta processer i regeringen där en del andra saker som polisen önskat fortsatt arbetas på, även om det inte finns i budgeten.

Gällande det brottsförebyggande arbetet gör regeringen en treårig satsning för att stärka kommuners arbete på området, t.ex. när det gäller socialtjänstens arbete där utanförskapet är stort. För idrottsrörelsen avser regeringen att fortsätta satsningen på idrottsverksamhet i utsatta områden, särskilt riktat mot barn och unga. Regeringen arbetar även med ett fritidskort för att främja en meningsfull fritid i gemenskap med andra. Tillsammans fördelas statligt stöd om ca 24 miljarder kronor årligen till civilsamhällets organisationer.

Vårt engagemang för en grönare, friare och mer socialliberal framtid för Sverige är orubbligt. Vi är stolta över de åtgärder vi har vidtagit för att stärka skolan, det förebyggande arbetet och klimatomställningen. Samtidigt inser vi att det alltid finns utrymme för förbättring och vi är öppna för fortsatta debatt om hur vi kan göra Sigtuna kommun och Sverige ännu bättre.

  • Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

mp_tack_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

connys_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

brobygget_2024
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider