moderat_pan_nov
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Valstaskolan kan öppna upp för Sagaskolan

Kommunstyrelsen har beslutat att utreda en öppning av Valstaskolan igen för Sagaskolans elever i åk förskoleklass till och med åk 6: - Att stänga Valstaskolan var ett korrekt beslut under då rådande omständigheter, men valstaborna förtjänar en skola centralt i stadsdelen, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

centrum_artikel_host

märsta.nu kunde för några veckor sedan avslöja att man utredde huruvida Valstaskolan  skulle öppna upp igen. Nu står det klart att man utreder möjlig öppning för skolan med att inrymma åk F-6 från Sagaskolan.
– Att stänga Valstaskolan var ett korrekt beslut under då rådande omständigheter, men valstaborna förtjänar en skola centralt i stadsdelen. Dessutom är det en viktig pusselbit i arbetet vi gör för att öka trygghet och trivsel i Valsta eftersom en skola medför att fler människor rör sig i området, uppger Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2020 har just Sagaskolans F-3 haft undervisning där samt grundsärskolan. Lokalerna har till viss del anpassats för elevunderlaget.
– Sagaskolans befintliga lokaler kommer av flera skäl inte kunna användas eller byggas om eller ut. Bara några hundra meter därifrån står ändamålsenliga och delvis nyrenoverade skollokaler till förfogande. Då vore det resursmässigt oförsvarbart att inte använda dem, säger Mattias Ramberg, lokalstrateg i Sigtuna kommun.

Skolan ska kännas trygg och säker, berättar Carmen Blom, biträdande förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen. Att även samla Sagaskolans verksamhet i en och samma fastighet stärker vi-känslan och ökar samplaneringen. Dock behövs fortsatt vissa anpassningar enligt Blom. Målet är att öppna upp under HT 2023. Något högstadium ska det dock inte bli poängterar Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. Bergqvist var själv en del av kommunledningen 2016 när skolan stängdes ner tillsammans med Socialdemokraterna bland annat.
– Det finns absolut ett behov av att se över hur byggnaden samt skolgården ska förändras för att vara så lämplig som möjligt för F-6-klasser. Med den ombyggnationen och trivselskapande åtgärder är jag säker på att det här blir en bra lösning för såväl elever som medarbetare.

moderat_pan_helsida
julmarknad_2022
pantamera_avc_helsida
advent_kyrka_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

vintermarknad_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
defacto_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

agy_oppethus

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
swedol_outsider
kyrka_outsider_advent
ridskola_2020_outsider
marknaden_outsider
vintermarknad_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
connys