sap_feb_pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Valsta fortsatt riskområde enligt Polisens rapport

Polisens senaste rapport över utsatta områden i länet visar att Valsta är kvar på listan.

centrum_artikel_host

Under 2023 har polisen identifierat och klassificerat totalt 26 områden i länet som utsatta. Av dessa anses 15 områden vara särskilt utsatta, fyra klassificeras som riskområden och ytterligare sju kategoriseras som särskilt utsatta områden. Bland dessa områden inkluderas Valsta tillsammans med Fornhöjden i Södertälje, Rissne i Sundbyberg och Tureberg i Sollentuna som riskområden.

Mattias Andersson, tillförordnad regionpolischef i Stockholm, betonar vikten av att människor känner trygghet och säkerhet i sina bostadsområden. Han understryker också den nära kopplingen mellan rekrytering av unga till kriminella nätverk och lokala miljöer samt platser.

Polisens åtgärder fokuserar på flera fronter, inklusive insatser riktade mot prioriterade individer, avslöjande av kriminell ekonomi samt minskning av nyrekrytering och öppen drogförsäljning. En av huvudmålen är att maximera den polisiära närvaron för att förhindra skjutningar, sprängningar och kriminalitet. Andersson poängterar att polisen kontinuerligt arbetar med bilstopp, personkontroller och adressundersökningar för att upptäcka och beslagta vapen, narkotika och pengar.

Åtgärderna är en del av polisens strategi för att skapa tryggare miljöer och minska kriminaliteten i de identifierade områdena, med fokus på att förebygga brott och stärka säkerheten för invånarna.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

skridskodisco_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

sportlov
centrum_host_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

pantamera_avc_helsida
spedition_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

steningekompani_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

fritidsbanken_sportlov

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

connys_helsida
funkisfest_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

spedition_outsider
stentekompani_outsider
connys
funkisfest_outsider
pantamera_out
skridskodisco_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna