kyrka_advent _pan
Foto: Google/Streetview

Valsta får informationshub när Fas 4 inleds

I samband med att Fas 4 av vaccineringen inleds kommer Valsta att få en så kallad informationshub.

centrum_artikel_host

Fas 4 som innebär att allmänheten erbjuds vaccin innebär att Region Stockholm etablerar så kallade informationshubbar får att nå ut till allmänheten. En av dessa kommer att finnas i Valsta. Hubbarna sätts upp helgen 22-23 maj, 29-30 maj och 5-6 juni.
– Vi ser att våra satsningar så här långt har gett effekt och intresset för vaccin ökar hela tiden. Det är en bit kvar, men vi har goda förhoppningar om att löpande öka vaccinationstäckning i hela länet. Det är så vi minskar smittspridningen och risken för allvarlig sjukdom och sjukhusvård, säger vaccinsamordare i Region Stockholm Magnus Thyberg.

Bakgrunden till ”hubbarna” är att få fler att vaccinera sig i utsatta områden. Region Stockholm konstaterar nu när man vaccinerat inom fas 1-3 att socioekonomiskt utsatta områden har lägre vaccinationsgrad. Parallellt med ”hubbarna” ska man även utbilda hälsoinromatörer och medicinskt kunniga för att delta i den breddade informationsinsatsen.

pantamera_avc_helsida
moderat_pan_helsida
defacto_helsida
agy_oppethus

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

vintermarknad_helsida
julmarknad_2022
connys_helsida
dackskifte_helsida
centrum_host_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

advent_kyrka_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
kyrka_outsider_advent
marknaden_outsider
dackskifteoutsider
centrum_outsider_host
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh
vintermarknad_outsider