centrum_panorama_hostshopping
Erik Glans (MP)Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Valfriheten inom äldreomsorgen har ett pris

Kommunens egen förvaltning har i en tjänsteskrivelse varnat för att upphandlingen av platser i särskilda boenden kan leda till avsevärt högre kostnader.

centrum_artikel_host

”Vid införande av valfrihet inom samtliga särskilda boenden som ingår i ramavtal samt de som bedrivs i egen regi kan den största ekonomiska konsekvensen uppstå om ett boende i egen regi står med tomma lägenheter eller behöver läggas ner. Har ett särskilt boende i egen regi enstaka tomma lägenheter uppstår svårigheter med att anpassa personaltätheten. Vid en minskad beläggning om ca 20 procent beräknas Sigtuna kommun få ett underskott om ca 8 miljoner kronor och vid en minskad beläggning om ca 60 procent beräknas ett underskott om ca 24 miljoner kronor.”

Kommunens förvaltning konstaterar att de administrativa kostnaderna kommer att öka. I samma tjänsteskrivelse står det:
”Valfrihet med samtliga särskilda boenden som ingår i ramavtal tillsammans med egen regi innebär ökade administrativa kostnader genom att mer resurser kommer att krävas till biståndsbedömning, uppföljning, kontroll och samordning av platser.”

Följden av de ökade kostnaderna blir allt hårdare sparkrav i kommunens egen verksamhet. Valfrihet garanterar inte kvalitet

M och KD skriver att valfrihet inom äldreomsorgen är en fråga om kvalitet. Studier visar dock att en kommuns möjlighet att påverka omsorgens kvalitet minskar när privat omsorg upphandlas (se exempelvis Linda Mobergs avhandling “Marketization of Swedish eldercare”, Uppsala universitet, 2017). I stället för att använda resurserna till att öka kvaliteten i omsorg i egen regi läggs de på att kontrollera och samordna utförarnas verksamhet, med begränsad möjlighet att påverka kvaliteten. Om valfrihet är en fråga om kvalitet, varför skriver då en anställd i ett omsorgsbolag följande om hemtjänsten i en insändare till märsta.nu?

Det har nu gått över två år sedan privata bolagen tog över och aldrig någonsin har det varit så dålig arbetsmiljö, kvalité, kontinuitet, säkerhet eller kunskap hos personalen.”

Ska våra äldre behöva flytta från kommunen?
Upphandlingarna försvårar förutsättningarna för en långsiktig planering av äldrevården. Enligt kommunens egna prognoser kommer det att bli brist på platser på kommunens äldreboenden redan inom några år. Kommunens egna lokaler börjar dessutom bli gamla och slitna. Planeringen för att möta det ökade behoven går alldeles för långsamt. Av de nu upphandlade boendena ligger bara ett (1) i kommunen. Upphandlingen är en kortsiktig lösning på platsbehovet. Istället borde vi tänka långsiktigt och bygga nya boenden i trivsamma miljöer i vår egen kommun.

  • Erik Glans, ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden, Miljöpartiet de gröna
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

sigtunakampen_helsida
connys_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

mp_helsida_eu

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

eldsjal2024_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
sigtunakampen_outsider