sap_pan23
Erik Glans (MP)Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Valfriheten inom äldreomsorgen har ett pris

Kommunens egen förvaltning har i en tjänsteskrivelse varnat för att upphandlingen av platser i särskilda boenden kan leda till avsevärt högre kostnader.

centrum_artikel_host

”Vid införande av valfrihet inom samtliga särskilda boenden som ingår i ramavtal samt de som bedrivs i egen regi kan den största ekonomiska konsekvensen uppstå om ett boende i egen regi står med tomma lägenheter eller behöver läggas ner. Har ett särskilt boende i egen regi enstaka tomma lägenheter uppstår svårigheter med att anpassa personaltätheten. Vid en minskad beläggning om ca 20 procent beräknas Sigtuna kommun få ett underskott om ca 8 miljoner kronor och vid en minskad beläggning om ca 60 procent beräknas ett underskott om ca 24 miljoner kronor.”

Kommunens förvaltning konstaterar att de administrativa kostnaderna kommer att öka. I samma tjänsteskrivelse står det:
”Valfrihet med samtliga särskilda boenden som ingår i ramavtal tillsammans med egen regi innebär ökade administrativa kostnader genom att mer resurser kommer att krävas till biståndsbedömning, uppföljning, kontroll och samordning av platser.”

Följden av de ökade kostnaderna blir allt hårdare sparkrav i kommunens egen verksamhet. Valfrihet garanterar inte kvalitet

M och KD skriver att valfrihet inom äldreomsorgen är en fråga om kvalitet. Studier visar dock att en kommuns möjlighet att påverka omsorgens kvalitet minskar när privat omsorg upphandlas (se exempelvis Linda Mobergs avhandling “Marketization of Swedish eldercare”, Uppsala universitet, 2017). I stället för att använda resurserna till att öka kvaliteten i omsorg i egen regi läggs de på att kontrollera och samordna utförarnas verksamhet, med begränsad möjlighet att påverka kvaliteten. Om valfrihet är en fråga om kvalitet, varför skriver då en anställd i ett omsorgsbolag följande om hemtjänsten i en insändare till märsta.nu?

Det har nu gått över två år sedan privata bolagen tog över och aldrig någonsin har det varit så dålig arbetsmiljö, kvalité, kontinuitet, säkerhet eller kunskap hos personalen.”

Ska våra äldre behöva flytta från kommunen?
Upphandlingarna försvårar förutsättningarna för en långsiktig planering av äldrevården. Enligt kommunens egna prognoser kommer det att bli brist på platser på kommunens äldreboenden redan inom några år. Kommunens egna lokaler börjar dessutom bli gamla och slitna. Planeringen för att möta det ökade behoven går alldeles för långsamt. Av de nu upphandlade boendena ligger bara ett (1) i kommunen. Upphandlingen är en kortsiktig lösning på platsbehovet. Istället borde vi tänka långsiktigt och bygga nya boenden i trivsamma miljöer i vår egen kommun.

  • Erik Glans, ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden, Miljöpartiet de gröna
pantamera_avc_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

defacto_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

hockeyskola_helsida

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

connys_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

nrh_sigtuna

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

ica_helsida

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

joes-helsida

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Insändare Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

centrum_host_helsida

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

moderat_fokus_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

adhd_kommun

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

sap_sep23_helsida

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
kommun_skoterska_outsider
joes_outsider
socialdem_sep23_outsider
moderat_bli_medlem
swedol_outsider
ica_outsider
kommun_adhd_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
nrh
pantamera_out
hockeyskola_outsider