defacto_pan2020
Erik Glans (MP)Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Valfriheten inom äldreomsorgen har ett pris

Kommunens egen förvaltning har i en tjänsteskrivelse varnat för att upphandlingen av platser i särskilda boenden kan leda till avsevärt högre kostnader.

centrum_artikel_host

”Vid införande av valfrihet inom samtliga särskilda boenden som ingår i ramavtal samt de som bedrivs i egen regi kan den största ekonomiska konsekvensen uppstå om ett boende i egen regi står med tomma lägenheter eller behöver läggas ner. Har ett särskilt boende i egen regi enstaka tomma lägenheter uppstår svårigheter med att anpassa personaltätheten. Vid en minskad beläggning om ca 20 procent beräknas Sigtuna kommun få ett underskott om ca 8 miljoner kronor och vid en minskad beläggning om ca 60 procent beräknas ett underskott om ca 24 miljoner kronor.”

Kommunens förvaltning konstaterar att de administrativa kostnaderna kommer att öka. I samma tjänsteskrivelse står det:
”Valfrihet med samtliga särskilda boenden som ingår i ramavtal tillsammans med egen regi innebär ökade administrativa kostnader genom att mer resurser kommer att krävas till biståndsbedömning, uppföljning, kontroll och samordning av platser.”

Följden av de ökade kostnaderna blir allt hårdare sparkrav i kommunens egen verksamhet. Valfrihet garanterar inte kvalitet

M och KD skriver att valfrihet inom äldreomsorgen är en fråga om kvalitet. Studier visar dock att en kommuns möjlighet att påverka omsorgens kvalitet minskar när privat omsorg upphandlas (se exempelvis Linda Mobergs avhandling “Marketization of Swedish eldercare”, Uppsala universitet, 2017). I stället för att använda resurserna till att öka kvaliteten i omsorg i egen regi läggs de på att kontrollera och samordna utförarnas verksamhet, med begränsad möjlighet att påverka kvaliteten. Om valfrihet är en fråga om kvalitet, varför skriver då en anställd i ett omsorgsbolag följande om hemtjänsten i en insändare till märsta.nu?

Det har nu gått över två år sedan privata bolagen tog över och aldrig någonsin har det varit så dålig arbetsmiljö, kvalité, kontinuitet, säkerhet eller kunskap hos personalen.”

Ska våra äldre behöva flytta från kommunen?
Upphandlingarna försvårar förutsättningarna för en långsiktig planering av äldrevården. Enligt kommunens egna prognoser kommer det att bli brist på platser på kommunens äldreboenden redan inom några år. Kommunens egna lokaler börjar dessutom bli gamla och slitna. Planeringen för att möta det ökade behoven går alldeles för långsamt. Av de nu upphandlade boendena ligger bara ett (1) i kommunen. Upphandlingen är en kortsiktig lösning på platsbehovet. Istället borde vi tänka långsiktigt och bygga nya boenden i trivsamma miljöer i vår egen kommun.

  • Erik Glans, ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden, Miljöpartiet de gröna

De vill att vi flyttar från kommunen

Debatt Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

dack_helsida

Kvinna, liv, frihet

Debatt Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

defacto_helsida

slutreplik Kommunledningen återtar kontrollen över äldreomsorgen

Debatt Det är fullt förståeligt att Socialdemokraterna tar i från tårna i sin replik på vår insändare om de valfrihetsreformer som nu äntligen är på plats. Hur ska man annars kunna slingra sig ur det faktum att man inte har lyckats leverera en god äldreomsorg under sitt eget styre?

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Debatt Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

pantamera_avc_helsida

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Debatt Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare

Debatt Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare Märstabor som tar SL:s pendeltåg till jobbet är luttrade vid det här laget. De senaste åren har bjudit på många inställda avgångar och förseningar. Resenärer tvingas ständigt ha en plan b i bakfickan för att ta sig hem eller till jobbet om kollektivtrafiken sviker.

centrum_host_helsida
ica_helsida

repliken: Plakatpolitik löser inte problemet

Debatt I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

connys_helsida

Inskränkt frihet för vem?

Debatt Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

joes-helsida

Januari brukar kallas årets fattigaste månad

Debatt Just nu befinner vi oss i decenniets fattigaste månad med höga priser på el, bränsle och mat. Det i kombination med stigande räntor och hyror, gör det svårt för folk att få ihop vardagsekonomin.

gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Debatt Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Debatt Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

hamnplanen

repliken: Hamnplanen ska bli välkomnande med folkliv

Debatt I sedvanligt spetsiga och nedlåtande tonläge kritiserar Ole Skarin kommunledningens arbete med att fräscha upp de centrala delarna av Sigtuna stad. Nu gäller det den planerade restaurangverksamheten på Hamnplan.

höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Debatt Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Debatt Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ica_outsider
nrh
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
joes_outsider
dack_outsider
pantamera_out
connys
swedol_outsider