sap_feb_pan
Josefine Brodd (M)Foto: Pressbild
Kerstin Eriksson (KD)Foto: Sigtuna kommun

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

centrum_artikel_host

Valfrihet är en fråga om värdighet och respekt. Självbestämmande och möjlighet att välja insatser och stöd måste vara lika möjligt oavsett om du är gammal eller ung. Det är också den enskilde och dennes anhöriga som vet bäst vad som passar och vilka behov och önskningar den äldre har.

Valfrihet är även en fråga om kvalitet. Den som inte är nöjd med sin äldreomsorg får nu möjlighet att byta till en alternativ utförare. Den utförare som levererar bäst kvalitet kommer att gynnas.

Från den 1 april 2023 finns tre utförare av hemtjänst att välja bland. Två av dessa har funnits sedan valfriheten infördes för två år sedan. Med det nya avtalet har en tredje tillkommit. Valfrihet är en kvalitetshöjande insats. Vi ser redan nu att brukarnöjdheten har ökat. Under de två år som gått sedan valfriheten infördes inom hemtjänsten, har brukarnöjdheten ökat med tio procent. Detta trots att valfriheten infördes mitt under en brinnande pandemi som skapade stor oro bland brukare och anhöriga.

Från och med den 1 maj 2023 får invånare i Sigtuna kommun även ökad valfrihet gällande val av särskilt boende för äldre. Det nya avtalet gör att kommunen nu kan erbjuda plats på boenden som drivs av Sigtuna kommun, privata bolag eller idéburet företag. Ett av de boenden som ingår i det nya avtalet finns i kommunen, resterande finns i närliggande orter. Alla med behov av ett särskilt boende får nu möjlighet att välja mellan sjutton olika boenden. Även här är valfriheten en drivkraft för alla utförare att arbeta med kvalitetshöjande insatser på de olika boendena.

En efterlängtad reform är därmed på plats och vi ser nu fram emot gott och nära samarbete mellan alla utförare av äldreomsorg i Sigtuna Kommun.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden
steningekompani_helsida
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

spedition_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

connys_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

centrum_host_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

funkisfest_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

skridskodisco_helsida
fritidsbanken_sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
skridskodisco_outsider
spedition_outsider
pantamera_out