centrum_panorama_hostshopping
Josefine Brodd (M)Foto: Pressbild
Kerstin Eriksson (KD)Foto: Sigtuna kommun

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

centrum_artikel_host

Valfrihet är en fråga om värdighet och respekt. Självbestämmande och möjlighet att välja insatser och stöd måste vara lika möjligt oavsett om du är gammal eller ung. Det är också den enskilde och dennes anhöriga som vet bäst vad som passar och vilka behov och önskningar den äldre har.

Valfrihet är även en fråga om kvalitet. Den som inte är nöjd med sin äldreomsorg får nu möjlighet att byta till en alternativ utförare. Den utförare som levererar bäst kvalitet kommer att gynnas.

Från den 1 april 2023 finns tre utförare av hemtjänst att välja bland. Två av dessa har funnits sedan valfriheten infördes för två år sedan. Med det nya avtalet har en tredje tillkommit. Valfrihet är en kvalitetshöjande insats. Vi ser redan nu att brukarnöjdheten har ökat. Under de två år som gått sedan valfriheten infördes inom hemtjänsten, har brukarnöjdheten ökat med tio procent. Detta trots att valfriheten infördes mitt under en brinnande pandemi som skapade stor oro bland brukare och anhöriga.

Från och med den 1 maj 2023 får invånare i Sigtuna kommun även ökad valfrihet gällande val av särskilt boende för äldre. Det nya avtalet gör att kommunen nu kan erbjuda plats på boenden som drivs av Sigtuna kommun, privata bolag eller idéburet företag. Ett av de boenden som ingår i det nya avtalet finns i kommunen, resterande finns i närliggande orter. Alla med behov av ett särskilt boende får nu möjlighet att välja mellan sjutton olika boenden. Även här är valfriheten en drivkraft för alla utförare att arbeta med kvalitetshöjande insatser på de olika boendena.

En efterlängtad reform är därmed på plats och vi ser nu fram emot gott och nära samarbete mellan alla utförare av äldreomsorg i Sigtuna Kommun.

  • Kerstin Eriksson (KD), ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande Äldre- och Omsorgsnämnden

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

connys_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

pantamera_avc_helsida
ica_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare

Insändare Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare Märstabor som tar SL:s pendeltåg till jobbet är luttrade vid det här laget. De senaste åren har bjudit på många inställda avgångar och förseningar. Resenärer tvingas ständigt ha en plan b i bakfickan för att ta sig hem eller till jobbet om kollektivtrafiken sviker.

centrum_host_helsida
defacto_helsida

repliken: Plakatpolitik löser inte problemet

Insändare I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

joes-helsida

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

dack_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
swedol_outsider
nrh
dack_outsider
joes_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
ica_outsider
pantamera_out