valstadagen_pan
Den som är våldsam i en skola kan hamna i en akutskola under 2023Foto: Daniel Iskandar
Liberalernas gruppledare Pernilla Bergqvist (L) tillika ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.Foto: Pressbild

Våldsamma elever kan hamna på akutskola

Liberalerna ligger bakom initiativet att införa akutskola för våldsamma elever i i Sigtuna kommun: - 2023 kommer vi bland annat att införa en akutskola för ökad trygghet och studiero samt tillföra ökade resurser till tryckta läromedel av hög kvalitet

centrum_artikel_host

Barn- och ungdomsnämnden får 28 miljoner kronor i tillskott i år. Pengar som ska användas till bland annat en akutskola som ska bidra till trygghet och studiero. Akutskolan ska enligt ett pressmeddelande från Liberalerna ta emot elever som är våldsamma och utåtagerande. Sedan tidigare är sociala team infört på alla skolor i kommunen, vilket kommer att finnas även fortsättningsvis. Den som placeras på akutskola blir det under en begränsad tid.

Läromedel och skolbibliotek
Ytterligare en satsning är tryckta läromedel samt skolbibliotek av hög kvalitet.
– Det är också viktigt att poängtera att redan igångsatta satsningar från tidigare år fortsätter med full kraft. Det gäller bland annat arbetet för fler behöriga lärare, insatser för barn i behov av särskilt stöd, insatser i planen för ökad likvärdighet och utbyggnad av förskolebibliotek. Nämnden ska även fortsätta utveckla det förebyggande arbetet inom barn- och elevhälsan, bland annat för att främja psykisk hälsa hos barn och unga, fortsätter Pernilla Bergqvist (L)

valstadagen
centrum_host_helsida
1 maj

Fokus på utmaningar i välfärden

Nyheter På måndag är det 1 maj och det ska firas av Socialdemokraterna på Valsta torg med tal av oppositionsrådet Marie Axelsson: - Jag kommer att prata om utmaningarna inom välfärden i kommunen, säger Marie Axelsson.

Vill höja sommarpengen till 750 kronor

Nyheter Sedan ett antal år tillbaka finns det en sommarpeng och vinterpeng som barn kan tilldelas i familjer som har försörjningsstöd. Nu vill det största oppositionspartiet Socialdemokraterna höja pengen med 250 kronor.

mp_helsida
defacto_helsida

Prestigefullt uppdrag för Langby

Nyheter Erik Langby har valts till ny ordförande i Kommuninvest som är en samverkan för kommuner i samband med finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus med mera.

elon_helsida
Wenngarns_cafe_helsida
ica_helsida
hamnplanen

Axelsson: Kommunledningen har gjort fel på alla punkter

Nyheter Marie Axelsson riktar nu skarp kritik mot kommunledningen efter beslutet att pausa restaurangen på Hamnplan: - Den moderatledda kommunledningen som styr i minoritet har gjort fel på alla punkter i detta ärende hittills och nu till slut inser de sitt stora misstag, säger Axelsson.

joes-helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Nyheter Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

connys_helsida
pendelkaoset

Holst: Man kan inte lita på regionen längre

Nyheter Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) riktar skarp kritik mot regionen sätt att driva kollektivtrafik: - Istället för ökade turtätheter och pålitliga tidtabeller är den allmänna uppfattningen att det bara blir sämre, uppger Holst för märsta.nu

pantamera_avc_helsida

Läromedelspeng till kommunens elever

Nyheter Regeringens beslut om statsbidrag till läromedel ger 500 kronor per elev: - Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar undervisningens kvalitet, gynnar elevernas lärande och minskar lärarnas arbetsbörda. Det är viktigt att det finns bra och tillräckliga läroböcker. Därför är det bra att regeringen satsar på just detta och inför ett nytt statsbidrag på 685 miljoner i år. Det kommer innebära 500 kronor per elev 2023 och framåt, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

nrh_sigtuna

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
centrum_outsider_host
valstadagen_outsider
joes_outsider
wenngarn_outsider
ica_outsider
nrh
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
student_outsider
swedol_outsider
mp_outsider