centrum_panorama_hostshopping
Foto: Insändarbild

Valdag i Sigtuna kommun

Det är valdag i Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

Valet till EU-parlamentet är idag. Sedan några veckor tillbaka har man kunnat rösta i förtid via olika vallokaler. Om man ska rösta på valdagen kan man bege sig till den röstlokal som man är anvisad till genom det röstkort som skickats ut till alla röstberättigade.

Varje land inom Europeiska unionen håller val för sina medborgare att välja representanter till Europaparlamentet. Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla lokaler för röstning och för att det finns personal som tar emot och registrerar rösterna.

Medborgarna väljer nya ledamöter vart femte år. Antalet ledamöter som representerar varje land beror på landets storlek. Sverige har 21 platser i Europaparlamentet, som totalt består av drygt 700 ledamöter från alla EU-länder.

Tillsammans med företrädare för EU-ländernas regeringar utformar och beslutar ledamöterna om nya lagar som påverkar hela unionen, inklusive områden som ekonomiskt stöd, klimatförändringar och säkerhetsfrågor.

Här kan du läsa mer om EU-valet

mp_tack_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

connys_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
connys