sap_feb_pan
Foto: Fialotta Bratt/Valmyndigheten

Valadministrationen ska vara opolitisk

Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_artikel_host

I en jämförelse från valet 2018 låg Sverige på tredje plats, det är bara Belgien och Luxemburg som har högre valdeltagande, vilket sannolikt beror på att dessa länders vallagar säger att medborgarna har en skyldighet att rösta och kan straffas med böter om man inte använder sin rösträtt. I det senaste EU-valet (2019) hade Sverige ett klart högre valdeltagande än genomsnittet i EU. Riktigt högt valdeltagande har man också i diktaturer som Ryssland och Nordkorea. Där är det näst intill omöjligt för en medborgare att inte rösta. Högt valdeltagande stött av angiveri av grannar, repressalier eller straffansvar är, som tur är, helt främmande för en demokrati som Sverige.

Maries synpunkter på vårt valsystem måste sorteras i två skilda frågeställningar. I Sverige finns en statlig myndighet som heter Valmyndigheten. Till valadministrationen i Sverige räknas också länsstyrelserna samt kommunernas valnämnder och valkanslier. Valadministrationens uppgift är att säkerställa att det finns bästa möjliga förutsättningar för det praktiska genomförandet av valet. För kommunens valnämnd innebär detta att ta ansvar för att det finns bra lokaler med god tillgänglighet, att det finns väl utbildade funktionärer som kan genomföra valet, att processerna som ska säkerställa ett korrekt genomförande följs, att den preliminära rösträkningen fungerar och att det finns tydlig information om var, när och hur medborgarna kan rösta.

I årets EU-val säkerställer vi detta genom att vi har exakt samma indelning i valdistrikt som vid valet 2022, så långt möjligt har samma lokaler både för förtidsröstning och på valdagen, att vi genom en rad utbildningstillfällen säkerställer att över 100 funktionärer har bästa möjliga förutsättningar för att göra sitt jobb i vallokalerna. De som utses till valfunktionärer får inte vara politiskt engagerade i kommunen.

Det är inte valadministrationens uppgift att hjälpa medborgarna att göra sina politiska val eller verka för högt valdeltagande. Allt som valadministrationen gör ska vara opolitiskt och även säkerställa att varje medborgares valhemlighet bevaras. Det finns i Sverige en rättighet för alla medborgare som fyllt 18 år att rösta. Det finns också en frihet att välja att inte rösta om man till exempel inte är nöjd med något partis ideologi eller program.

Det förra EU-valet genomfördes i Sigtuna kommun med en total kostnad på knappt en miljon kronor. I årets budget finns 2 miljoner avsatta för att genomföra valet på ett korrekt sätt. Den kommunala valnämnden är sammansatt av representanter för alla politiska partier och ska just därför verka helt opolitiskt.
Däremot är det de politiska partiernas uppgift att stimulera människor till att engagera sig i politiska frågor, att ge korrekt information till väljarna så att de har en möjlighet att välja utifrån sina personliga preferenser och att genom sina kampanjer öka intresset för valen. Det är de politiska partierna som genom affischering, offentliga möten, annonsering, dörrknackningar och andra aktiviteter kan göra en viktig insats för att säkerställa ett högt valdeltagande.

De partier som finns representerade i kommunfullmäktige får av kommunens skattemedel betydande partistöd för att fullgöra sina roller. Partistödet bestäms utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna får under 2024 totalt drygt 1 miljon kronor för att fullgöra sin roll i det politiska systemet.

Det arbete som de politiska partierna och deras medlemmar genomför ska inte och får inte blandas ihop med det valadministrativa arbete som valnämnd och valkansli tar ansvar för.

Marie föreslår att kommunen ska anställa funktionärer med uppgift att övertala enskilda medborgare att rösta. Det blir en sammanblandning av valadministration och politiskt arbete som är helt främmande för oss moderater. Vi värnar om det fria valet – om rätten att få rösta, om valhemligheten och om medborgarnas rätt att också avstå från att rösta om de så vill. Detta är demokratins nödvändiga grundprincip.

  • Kjell Holmgren (M), ordförande i Sigtuna kommuns valnämnd
  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
funkisfest_helsida
steningekompani_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

skridskodisco_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

centrum_host_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

connys_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

sportlov
fritidsbanken_sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

spedition_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
spedition_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
skridskodisco_outsider
connys
pantamera_out
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna