eu_valet_panorama
Foto: MMS-Bild

Vädjan till kommuninvånare: Respektera eldningsförbudet

Länsstyrelsen har meddelat att det råder en extremt hög brandrisk i skog och mark på grund av det torra och varma vädret. För att minska risken för bränder har ett skärpt eldningsförbud införts i hela Stockholms län tills vidare.

centrum_artikel_host

Det skärpta eldningsförbudet innebär att det inte längre är tillåtet att använda fast bränsle, såsom ved, kol, gräs, ris och grenar, vid allmänna, fasta grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse. Denna förändring är av stor betydelse och syftar till att minska risken för brandspridning i det torra och varma vädret.

Däremot är det fortfarande tillåtet att laga mat på utrustning som drivs med gas eller vätska, till exempel ett stormkök. Detta gäller dock endast om anordningen är utformad och placerad på ett sådant sätt att risken för brandspridning är minimal. Det är av yttersta vikt att följa dessa riktlinjer för att undvika farliga situationer.

För dem som bor på egen tomt är det tillåtet att grilla, men det krävs att grillanordningen är utformad och placerad på ett sätt som inte innebär någon risk för brandspridning. Det är viktigt att påminna om att eldning i andra syften än matlagning inte är tillåten, även på egen tomt.

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är den som eldar som har ansvaret för att inget går fel, även om man följer riktlinjerna. Under dessa förhållanden uppmanas alla att vara extra försiktiga och ha släckutrustning nära till hands vid eventuell eldning.

Länsstyrelsen uppmanar alla invånare i Stockholms län att vara medvetna om den rådande brandrisken och att följa de utfärdade restriktionerna. Genom att vara försiktiga och agera ansvarsfullt kan vi tillsammans minska risken för bränder och skydda vår natur och våra bostadsområden.

Denna text genererades med en textrobot

eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

centrum_host_helsida
sigtunakampen_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
eu_valet_outsider
mp_eu_outsider
eldsjal2024_out
sigtunakampen_outsider
pantamera_out
connys