sap_feb_pan
Foto: Daniel Iskander/Arkiv

Vädervarning för ishalka

SMHI har utfärdat en Gul varning gällande ishalka för tisdagsdygnet för Sigtuna kommun och resterande del av östra Svealand.

centrum_artikel_host

Ett lågtryck för med sig snöfall, särskilt under tisdagsdygnet, vilket kan resultera i trafikproblem och andra påverkningar. Detta kan leda till förseningar och begränsad framkomlighet på vägar som inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Trafiken kan gå långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Dessutom kan det finnas risk för inställda avgångar och förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken. Områden med luftburna elledningar kan påverkas, vilket kan leda till störningar i el- och teleförsörjningen vid temperaturer nära noll grader. Fenomenet förväntas inträffa från den 13 februari kl. 00.00 till kl. 22.00 och främst drabba Östra Svealand. Snöfallet förväntas vara mest intensivt under tisdagen med 5-10 cm snö, lokalt upp till 15 cm, och förväntas avta först sent tisdag kväll.

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

foraldranatverk_helsida
pantamera_avc_helsida
steningekompani_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
skridskodisco_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

funkisfest_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
foraldranatverk_outsider
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider