centrum_panorama_hostshopping
Debattörerna Johan Bergsten, Anna-Karin Wetzig och Rolando Rosales.Foto: Socialdemokraterna

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

centrum_artikel_host

Sverigedemokraterna i andra kommuner har ifrågasatt det fria kulturutövandet, såsom sagostunder på biblioteket, samt vilka böcker som ska finnas och på vilka språk de ska vara tillgängliga på i våra bibliotek. Dessutom har de diskuterat vilken konst som bör visas på konstmuseer och i konsthallar, osv. Vad kan vi förvänta oss härnäst?

När man läser Sverigedemokraternas kulturpolitiska program är det bara samma tjat om kulturarv och skönhetsvärde, vem bestämmer vad det är? Mellan raderna skvallrar det om en odemokratisk och konservativ syn på samhället och kulturen.
Om man dessutom upprättar en så kallad ”Kulturkanon” kan man styra politiskt vilken kultur som har det värde man önskar, vilket kan vara farligt och ett direkt hot mot en fri och levande kultur.

Den borgliga regeringen har dragit in statsbidrag och pengar till Kulturrådet har halverats och detta kommer naturligtvis att påverka även vår kommun som söker och tilldelats bidrag för viktiga kulturprojekt, ofta för barn och unga. Som en inte allt förvånande utveckling ligger nu förslag på att sälja ut delar av kulturskolan i Märsta och förslaget på sikt är att avveckla den kommunala kulturskolans verksamheten i sin helhet. Precis som marknadsexperiment med skolan och vården dränerar man sakta den kommunala kulturverksamheten för att i nästa steg privatisera och sälja ut vårt gemensamma. Den här övertron på marknadskrafterna är förödande, vi vet ju att det är problematiskt när entreprenörer vill gå med vinst på våra skattepengar.

För vem är kulturen egentligen? Den klassiska högerideologin, förpackad som ”valfrihet”, fungerar i praktiken som en begränsning för många andra. De med resurser och förmåga, det vill säga de rika med pengar och kunskap, blir de
som har råd och får tillgång till kultur när allting har ett pris. Om kulturen enbart drivs av ekonomisk lönsamhet riskerar den också att bli likriktad och kommersiell, något som står i strid med kulturens grundläggande värde och uppgift enligt vår socialdemokratiska uppfattning.

Kulturen är ett medel och kan således inte ha ekonomiska vinstintressen som mål. En bra och rik barnkulturverksamhet t.ex. kommer aldrig vara lönsam i direkta pengar, men livsviktig för vår framtid som finns i våra barn, en investering i samhällskroppen. Detta ska ju inte behöva förklaras i dessa tider när vi så väl vet vad ett förlorat förebyggande arbete för våra barn och unga kan resultera i.
Klassklyftorna och segregationen har ökat i samhället och det visar med all tydlighet vad det leder till med växande kriminalitet och oro i samhället.

Vi socialdemokrater menar att klasskillnader och sociala orättvisor inte bara kommer till uttryck som ekonomiska klyftor utan också som kulturell ojämlikhet, vi menar att kulturens vinst inte är i pengar utan i välmående individer och i förlängningen ett

välmående samhälle. Kulturen har ett egenvärde och detta egenvärde ska komma först. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för den kreativa processen och för att skapa konst och kultur av hög kvalitet. Att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift.

Nu gäller det att vi kämpar för att behålla det gemensamma i form av kommunala kulturskolor och andra kulturinstitutioner och värna ”en armlängds avstånd”, dvs. att kulturens innehåll ska vara fri från politisk styrning.

  • Anna-Karin Wetzig (S) ersättare i Kultur- och fritidsnämnden och ledamot i Sigtuna kommuns konstråd och konstnär
  • Rolando Rosales (S) andra vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun
  • Johan Bergsten (S) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

mp_tack_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

brobygget_2024
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
pantamera_out