sap_feb_pan
Debattörerna Johan Bergsten, Anna-Karin Wetzig och Rolando Rosales.Foto: Socialdemokraterna

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

centrum_artikel_host

Sverigedemokraterna i andra kommuner har ifrågasatt det fria kulturutövandet, såsom sagostunder på biblioteket, samt vilka böcker som ska finnas och på vilka språk de ska vara tillgängliga på i våra bibliotek. Dessutom har de diskuterat vilken konst som bör visas på konstmuseer och i konsthallar, osv. Vad kan vi förvänta oss härnäst?

När man läser Sverigedemokraternas kulturpolitiska program är det bara samma tjat om kulturarv och skönhetsvärde, vem bestämmer vad det är? Mellan raderna skvallrar det om en odemokratisk och konservativ syn på samhället och kulturen.
Om man dessutom upprättar en så kallad ”Kulturkanon” kan man styra politiskt vilken kultur som har det värde man önskar, vilket kan vara farligt och ett direkt hot mot en fri och levande kultur.

Den borgliga regeringen har dragit in statsbidrag och pengar till Kulturrådet har halverats och detta kommer naturligtvis att påverka även vår kommun som söker och tilldelats bidrag för viktiga kulturprojekt, ofta för barn och unga. Som en inte allt förvånande utveckling ligger nu förslag på att sälja ut delar av kulturskolan i Märsta och förslaget på sikt är att avveckla den kommunala kulturskolans verksamheten i sin helhet. Precis som marknadsexperiment med skolan och vården dränerar man sakta den kommunala kulturverksamheten för att i nästa steg privatisera och sälja ut vårt gemensamma. Den här övertron på marknadskrafterna är förödande, vi vet ju att det är problematiskt när entreprenörer vill gå med vinst på våra skattepengar.

För vem är kulturen egentligen? Den klassiska högerideologin, förpackad som ”valfrihet”, fungerar i praktiken som en begränsning för många andra. De med resurser och förmåga, det vill säga de rika med pengar och kunskap, blir de
som har råd och får tillgång till kultur när allting har ett pris. Om kulturen enbart drivs av ekonomisk lönsamhet riskerar den också att bli likriktad och kommersiell, något som står i strid med kulturens grundläggande värde och uppgift enligt vår socialdemokratiska uppfattning.

Kulturen är ett medel och kan således inte ha ekonomiska vinstintressen som mål. En bra och rik barnkulturverksamhet t.ex. kommer aldrig vara lönsam i direkta pengar, men livsviktig för vår framtid som finns i våra barn, en investering i samhällskroppen. Detta ska ju inte behöva förklaras i dessa tider när vi så väl vet vad ett förlorat förebyggande arbete för våra barn och unga kan resultera i.
Klassklyftorna och segregationen har ökat i samhället och det visar med all tydlighet vad det leder till med växande kriminalitet och oro i samhället.

Vi socialdemokrater menar att klasskillnader och sociala orättvisor inte bara kommer till uttryck som ekonomiska klyftor utan också som kulturell ojämlikhet, vi menar att kulturens vinst inte är i pengar utan i välmående individer och i förlängningen ett

välmående samhälle. Kulturen har ett egenvärde och detta egenvärde ska komma först. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för den kreativa processen och för att skapa konst och kultur av hög kvalitet. Att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift.

Nu gäller det att vi kämpar för att behålla det gemensamma i form av kommunala kulturskolor och andra kulturinstitutioner och värna ”en armlängds avstånd”, dvs. att kulturens innehåll ska vara fri från politisk styrning.

  • Anna-Karin Wetzig (S) ersättare i Kultur- och fritidsnämnden och ledamot i Sigtuna kommuns konstråd och konstnär
  • Rolando Rosales (S) andra vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun
  • Johan Bergsten (S) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Sigtuna kommun

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

steningekompani_helsida
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

fritidsbanken_sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

foraldranatverk_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

skridskodisco_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

funkisfest_helsida
spedition_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

sportlov

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
spedition_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
connys
stentekompani_outsider
foraldranatverk_outsider
funkisfest_outsider