sap_feb_pan
Anna Starbrink och Pernilla BergqvistFoto: Pressbilder/montage märsta.nu

Vaccinet är vägen ur pandemin

Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

centrum_artikel_host

Vaccinet mot covid är en väg ut ur pandemin – och vårt viktigaste vapen för att besegra en mycket smittsam och därmed livsfarlig sjukdom. Nu måste vi fortsätta ta gemensamt ansvar för varandra. Alla som kan måste ta sitt vaccin, och de flesta har också gjort det. Alla vuxna har sedan länge haft den möjligheten. En del i yngre åldrar har dock avstått. Det är ett stort bekymmer – särskilt om och när pandemin nu riskerar att ta fart igen.

Ett vaccin är ett både individuellt och kollektivt skydd. Det skyddar dig, människor omkring dig och hela samhället. Framför allt personer som är sårbara och dem som av medicinska skäl inte kan ta vaccinet själva. Och skyddet blir starkare ju fler som tar det.

Ja, smittan kan drabba även vaccinerade. Men risken att bli sjuk, framför allt svårt sjuk, och att smitta andra är betydligt mindre.

Friheten att röra sig fritt i samhället måste försvaras. Likaså friheten att själv välja att ta vaccinet – det är ett eget ansvar. Med ett vaccinpass kan vi förhoppningsvis undvika nya generella restriktioner. De flesta partier, även Adam Sochas egna kristdemokrater, är numera för att vaccinbevis införs. Det bör användas på platser och evenemang där många människor samlas och kommer i kontakt. Syftet är att värna öppenheten och friheten i Sverige.

  • Anna Starbrink (L)
    hälso- och sjukvårdsregionråd
  • Pernilla Bergqvist (L)
    gruppledare Liberalerna Sigtuna

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

spedition_helsida
steningekompani_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

skridskodisco_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

foraldranatverk_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Debatt Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

connys_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Debatt Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

fritidsbanken_sportlov
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Debatt Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

centrum_host_helsida
funkisfest_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Debatt Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

sportlov

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Debatt Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
connys
foraldranatverk_outsider
stentekompani_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
spedition_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
skridskodisco_outsider