centrum_panorama_hostshopping
Foto: Region Örebro län

Vaccineringstakten avtar i kommunen

Vaccineringsgraden i kommunen som stadigt ökat under de senaste månaderna visar en marginell ökning under förra veckan.

centrum_artikel_host

Andelen färdigvaccinerade i kommunen är uppe i 56,7 procent för vecka 33, andelen som fått dos ett är 71,3 procent. Den kraftiga ökningen av vaccinerade sedan vaccinering erbjöds till allt fler åldersgrupper avtar nu och det råder ingen kraftig ökning. Region Stockholm har som mål att alla ska vaccinera sig över 16 år.

Sigtuna ligger nu under regionssnittet där 77,8 procent fått en dos och 61,8 fått två doser.

Bland åldersgrupperna i kommunen har nu hälften av alla 18-plussare fått en dos samt att 15 procent fått båda doserna.

I åldersgruppen 30-39 år har var tredje färdigvaccinerta, 40-49 har 8 av 10 tagit två doser. Vaccinationsgraden är generellt hög bland alla över 50 år där det är 80 procent och över som tagit två doser.

mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
mp_tack_outsider
brobygget_outsider