centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild/Cambio Vaccin

Vaccinationstakten ökar bland kommuninvånare

Vaccineringen den gångna veckan visar att det nu är nästan 13 procent som vaccinerats i kommunen.

centrum_artikel_host

Vaccineringen pågår för fullt och det har öppnats upp möjlighet att vaccinera personer över 65 år. Förra veckans siffror från Svenska Vaccinationsregistret som Newsworthy sammanställt visar att 12,7 procent av kommuninvånare över 18 år fått minst en dos, 5,2 procent har fått två doser. Totalt rör det sig om 4773 personer som fått en eller två doser.

I länsjämförelse klättrar Sigtuna när det gäller vaccinationstakt. Norrtälje har fortsatt vaccinerat flest där var femte person över 18 år fått en eller två doser. Sigtuna är dock en av 6-7 kommuner där invånarna vaccinerats i lägre takt. Det beror på en yngre befolkning än i Norrtälje.

connys_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

mp_tack_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
pantamera_out
brobygget_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider