sap_feb_pan
Foto: CompuGroup Medical Sweden AB

Vaccinationsläget i kommunen: Nära 2000 vaccinerade

Vaccineringen i kommunen går vidare och för vecka 9 var det 5,1 procent av den vuxna befolkningen som fått minst en dos.

centrum_artikel_host

Siffror från Newsworthy som sammanställt Nationella Vaccinationsregistrets senaste statistik över antalet vaccinerade i kommunen visar att det nu är 1914 personer som fått minst en dos vilket motsvarar 5,1 procent av befolkningen. 2,3 procent har fått två doser.

I hela länet var det 30 000 doser som länsbor tog del av och nu har 14,3 procent av samtliga över 70+ fått minst en dos. Bara i Sundbyberg och Solna är det färre andel vaccinerade av länets 26 kommuner. Väsby ligger på 5,7 procent. I Norrtälje är var tionde invånare vaccinerad med minst en dos. Dock har Norrtälje en äldre befolkning, Sigtuna har en av landets yngsta befolkningar. Därav är vaccinationstakten lägre.

Vaccineringen sköts av Region Stockholm och är baserad på hur många i en viss prioriteringsgrupp som finns. I Sigtuna kommun har samtliga med hemtjänst eller i särskilt boende erbjudits vaccin eller har vaccinerats. Nu erbjuds 80+ vaccinering.

connys_helsida
skridskodisco_helsida
funkisfest_helsida
pantamera_avc_helsida
foraldranatverk_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

steningekompani_helsida
centrum_host_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
foraldranatverk_outsider
centrum_outsider_host
skridskodisco_outsider
funkisfest_outsider
stentekompani_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider