centrum_panorama_hostshopping
Nya stadsdelen F60Foto: Illustration/Arlandastad Holding

Utvecklar ny stadsdel söder om Arlanda

Arlandastad Holding har satt igång arbetet med att utveckla stadsdelen F60 mellan XPO-området och flygplatsen. Planen är att det ska finnas en pendeltågsstation i anslutning till området.

centrum_artikel_host

Arlandastad Holding har satt igång arbetet med att utveckla stadsdelen F60 mellan XPO-området och flygplatsen.

F60 blir en stadsdel som Arlandastad Holding utvecklar mellan Arlanda Flygplats och XPO-området (fd. Eurostop). När den står klar blir det en flygplatsnära företagspark med cirka 120 000 kvadratmeter. I första etappen utvecklas södra delen med ca 10 000 kvadratmeter där det är möjligt med kundanpassade byggnader för industri, kontor eller försäljning.

Området kommer att ligga i anslutning till E4:an med utbyggd kollektivtrafik. Man har också planerat för en pendeltågsstation som ska finnas i den södra delen av området.
– Hela området på ca 120 000 kvm ger ett välbalanserat intryck och är väl gestaltat när det gäller mötet mellan grönska och bebyggelse. En företagspark med hög status och egen identitet, representativ för de företag och individer som arbetar här. Etapp I på ca 10 000 kvm andas stadskvalitet och ger god tillgänglighet för fordon, cyklister och fotgängare, skriver Arlandastad Holding.

connys_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
connys
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider