centrum_panorama_hostshopping

Utrikesresandet driver tillväxt hos Swedavia

Swedavia rapporterar en ökning av antalet resenärer under det senaste kvartalet, med totalt 6,7 miljoner människor som reste till eller från deras flygplatser.

centrum_artikel_host

Detta representerar en ökning med en procent jämfört med samma period föregående år. Den positiva trenden drivs främst av en fortsatt ökning av utrikesresande, där antalet resenärer ökade med 4,9 procent. Samtidigt minskade inrikesresandet under kvartalet.

Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia, kommenterade kvartalets resultat med att lyfta fram förbättringar i EBITDA och kassaflöde jämfört med föregående år. Han framhöll också att linje- och destinationsutbudet har förstärkts under perioden, vilket har förbättrat tillgängligheten till Nordamerika från Arlanda. Abrahamsson betonade att under sommarsäsongen kommer resenärer att kunna välja bland närmare 30 avgångar i veckan till flera nordamerikanska destinationer från Arlanda.

brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
connys
ridskola_2020_outsider