kyrka_advent _pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Upplagt för avgörande i fullmäkte

Regnbågskoalitionen drog igenom sina ärenden i Kommunstyrelsen på måndagen: - Jag ser fram emot torsdagen för att få ett slut på en helt i onödan utdragen process som bara skapat stiltje och frustration i den kommunala förvaltningen, säger Olov Holst (M), oppositionsråd.

centrum_artikel_host

Efter att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återremitterat byten av presidier på fullmäktig i augusti så hanterades ärendena igen i Kommunstyrelsen på måndagen. Samtliga voteringar i KS vanns med röstsiffrorna 9-6 och de går nu vidare till beslut i Kommunfullmäktige på torsdag.
– Efter skiftet, som förhoppningsvis sker på torsdag, väntar hårt arbete för den nya kommunledningen, fortsätter Olov Holst. Vi brottas med stora ekonomiska underskott, det är rörigt i organisationen och vi måste förstärka öppenheten och de demokratiska processerna för att verkligen få ordning på den kommunala verksamheten, kommenterar Olov Holst (M), oppositionsråd.

Minoritetsåterremiss kan bara yrkas en gång och fullmäktige måste därmed fatta beslut på torsdag om bytena ska ske. Olov Holst poängterar att den faktiska majoriteten i kommunstyrelsen, nämnder och i fullmäktige skiftade redan innan sommaren, men han menar att Socialdemokraterna vägrat kliva av sina ordförandeposter.

julmarknad_2022
moderat_pan_helsida
defacto_helsida
advent_kyrka_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

agy_oppethus
centrum_host_helsida
connys_helsida
vintermarknad_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

kyrka_outsider_advent
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
marknaden_outsider
vintermarknad_outsider
centrum_outsider_host
connys
swedol_outsider
nrh