kyrka_advent _pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Två år som anställd inom hemtjänsten

Det har nu gått över två år sedan privata bolagen tog över och aldrig någonsin har det varit så dålig arbetsmiljö, kvalité, kontinuitet, säkerhet eller kunskap hos personalen.

centrum_artikel_host

Den personal som följde med från kommunens tid – dom få som är kvar är de enda som fortfarande har kvar kunskap om hur arbetet med äldre går till, drivet, viljan, kämparglöden och humaninteten. Resterande, det vill säga, alla dessa oändligt många timvikarier som blivit anställda där tyvärr väldigt många saknar det enkla alldagliga språket, saknar kunskap om hur omvårdnad/matlagning/hygien går till, saknar intresset av att engagera sig, saknar helt enkelt nästan allt som behövs för att kunna göra ett bra arbete.

Och de riktigt bra vikarier som kämpar dag som kväll och som fortfarande efter två år inte fått någon form av anställning ger tillslut upp och in kommer eventuellt någon som inte ens vet hur man kokar ägg eller kan starta en tvättmaskin. Bolagen tänker enbart på sin ekonomi – måste gå i vinst, det är allt som det pratas om.

Låga löner, dålig arbetsmiljö ut många olika perspektiv, chefer som saknar chefsutbildning/ledarskapsförmåga, halvtrasiga arbetsfordon/cyklar/elsparcyklar. Det har blivit så dåligt, många vill sluta men känner att det är inom detta yrket man vill arbeta men inte under dessa omständigheter. Sjukskrivningarna ökar och nej här kan man inte skylla på pandemin, detta handlar om stress och hjälpmedel som saknas och så vidare.

Allt detta tillsammans har resulterat i många avvikelser, missad dokumentation, uteblivna insatser för de äldre, onödiga omvårdnadsskador som beror på stress/okunskap. Missförstånd vid alla olika moment i vardagen.

På två år har det bara blivit sämre än någonsin och att detta får fortsätta är helt obegripligt. Jobbar man som ordinarie personal utöver sin arbetstid får man endast vanlig timersättning och måste fylla i en lista där man skriver upp ”Extra frivilligt taget arbetspass” för att de inte vill betala ut övertid. Dessa beslutsfattare i kommunen borde komma över och gå med oss ett arbetspass, för att se verkligheten de tvingat in de äldre till samt personalen.

Vi är många som önskar att valfriheten skulle finnas, vilket innebär ÄVEN en kommunal hemtjänst och inte som nu två bolag som konkurrerar med varandra där det enda som finns att välja mellan är dåligt och dåligt. Att man som politiker tror att privatisering är lösningen inom äldreomsorgen då är man verkligen ute och cyklar samt har noll verklighetsuppfattning.

Gör om gör rätt, öppna upp för Sigtuna Kommun som en av hemtjänstutförarna samt ha rätt chef på rätt plats samt ha kvalité på de som anställs så löser sig det mesta inom detta fantastiska yrke som det är.

  • Tack för mig
    Anställd i ett omsorgsbolag
advent_kyrka_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

connys_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

vintermarknad_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

agy_oppethus

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

moderat_pan_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

dackskifte_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

centrum_host_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

defacto_helsida
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

julmarknad_2022
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marknaden_outsider
nrh
vintermarknad_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
swedol_outsider
connys
pantamera_out
dackskifteoutsider