centrum_panorama_hostshopping

Tullen och Kemikalieinspektionen kontrollerade smycken

Kemikalieinspektionen genomförde en tillsyn på Arlanda för att kontrollera importerade smycken.

centrum_artikel_host

Kemikalieinspektionen medverkade i en EU-gemensam insats för att kontrollera importerade smycken och hur det ser ut med farliga ämnen i smyckena. Totalt medverkade 16 länder och i Sverige var det på Arlanda kontrollen skedde. Den visade att en av fyra importerade smycken hade brister, det vill säga innehöll farliga ämnen över gränsvärdet.
– Genom den gemensamma insatsen stoppades en hel del smycken och andra produkter som innehöll höga halter av farliga ämnen. Det syns inte på ett smycke att det innehåller för höga halter av till exempel bly därför är det viktigt att varorna stoppas innan de når konsumenterna, säger Per Holgersson, nationell specialist på Tullverket.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
brobygget_outsider