centrum_panorama_hostshopping
Foto: Arkivbild/Jamshid Jamshidi

Tufft för småföretagare i kommunen

Förutsättningarna för små företag i Sigtuna är sämre än i de flesta andra kommuner i landet, enligt en kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund med hjälp av Småföretagarindex.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun rankas som nummer 213 av 290 kommuner, vilket är 24 placeringar sämre än föregående år. Det innebär att möjligheterna för småföretagare att verka och livnära sig i Sigtuna är sämre än i många andra kommuner enligt ett pressmeddelande från Småföretagarnas Riksförbund.

Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin genom att skapa jobb, bidra till näringslivsutvecklingen och erbjuda produkter och tjänster. Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande och fungerar som underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för att identifiera behov av förbättring.

Av kommunerna i Stockholms län har Täby bäst förutsättningar (plats 6 av 290), medan Södertälje ligger lägst (plats 272 i hela landet). Bland Sigtunas grannkommuner presterar Knivsta bäst (plats 15), medan även andra kommuner som Upplands Väsby, Vallentuna, Upplands-Bro, Norrtälje, Håbo och Uppsala har bättre placeringar.

Sigtuna presterar sämre än genomsnittet i fem av nio analyserade dimensioner av företagande, inklusive kapitalförsörjning, överlevnad för nya företag och trygghetsinsatser. Däremot är demografin, kommunens välfärdsåtagande och andelen företagsamma relativa styrkor i kommunen.

fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida
brobygget_2024
connys_helsida
centrum_host_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
connys
pantamera_out
fritidsbanken_outsider