eldsjal2024_pan
Zeb Kentkuran Glindell och Isabelle Alvarsson från Arlandagymnasiet.Foto: Pressbild/Samuel Stéen

Trenden: Fler vill bli flygtekniker

Unga visar ökat intresse för flygteknikutbildningen, trots tidigare utmaningar under pandemin. Arlandagymnasiet är en av sju gymnasier som erbjuder utbildningen.

centrum_artikel_host

Det råder en stor brist på arbetskraft inom flygbranschen, vilket har lett till att många svenska företag tidigare var tvungna att rekrytera från utlandet. Nu märker man en ökning i söktrycket på gymnasiets flygteknikprogram.

Enligt TYAs skolledarrapport för gymnasiets flygteknikutbildning har förtroendet för flyget som en framtidsbransch ökat. I en enkät svarar fem av sju skolor att söktrycket på flygteknikutbildningen har ökat, jämfört med 2022 då endast en skola upplevde en ökning.

Åsa Backman, projektledare på TYA, är positiv till utvecklingen och nämner att det är glädjande att unga vågar tro på en framtid inom flyget, särskilt med tanke på de stora pensionsavgångar som väntar inom branschen. Arbetskraftsbristen är märkbar, och behovet av att rekrytera och utbilda ny personal är högt, särskilt med tanke på de stora pensionsavgångarna de kommande tio åren.

Tyvärr påpekar rapporten vissa utmaningar. Trots att 93 procent av eleverna klarar gymnasieexamen och arbetsmarknaden för unga flygtekniker är god, finns det svårigheter att behålla eleverna inom yrket. En av orsakerna är bristen på relevanta praktikplatser. Flygtekniska verkstäder har svårt att ta emot praktikelever på grund av arbetsbelastning och begränsade resurser.

För att öka intresset för yrket driver TYA en ambassadörskampanj där unga flygelever delar sina skolvardagar på sociala medier som Instagram och TikTok. Kampanjen är utformad för att visa bredden inom yrket och attrahera personer med olika bakgrunder och intressen.

TYA:s senaste Trendindikator Flyg från 2022 visar att 88 procent av de tillfrågade företagen har behov av att anställa flygmekaniker de närmaste tre åren. Arbetsmarknaden för unga som väljer flygteknikutbildningen är alltså lovande, men det finns utmaningar som kräver lösningar, särskilt när det gäller att säkerställa relevanta praktikplatser och behålla eleverna inom flygbranschen.

eldsjal2024_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Bevakningsbolaget Avarn riskerar böter

Nyheter Transports skyddsombud har slagit larm om bristerna i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion på Arlanda flygplats riskerar bevakningsbolaget Avarn Security böter på upp till 100 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

pantamera_avc_helsida
steningekompani_helsida

Stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun

Notiser Under fredagen varnar SMHI för en hög risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och omkringliggande områden. Det torra vädret har ökat risken för att gräsbränder lätt kan uppstå och spridas i det torra fjolårsgräset.

spedition_helsida
storemore_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
eldsjal2024_out
spedition_outsider
stentekompani_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
storemore_out
nrh_sigtuna