centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Orlando Boström

Tre av fyra resenärer är tillbaka

Tre av fyra resenärer är nu tillbaka på Arlanda efter pandemin visar de senaste siffrorna från Swedavia.

centrum_artikel_host

1,741 miljoner reste via Arlanda i maj, det innebär att tre av fyra resenärer är tillbaka jämfört med maj 2019, före pandemin. Jämfört med maj förra året är ökningen 542 procent. 72 procent av inrikestrafiken och 77 procent av utrikestrafiken är tillbaka. Efterfrågan och utbudet på resor ökar under juni och juli.

Ett flertal destinationer läggs till nu under sommarmånaderna. Dock är bemanningen på Arlanda ett problem vilket Swedavia ska vidta åtgärder för.
– Vi genomför en rad extraordinära insatser för att stärka upp bemanningen och öka genomströmningshastigheten vid våra säkerhetskontroller på Arlanda för att möta en fortsatt stark resenärsutveckling. Detta tillsammans med öppnandet av Terminal 4 och ytterligare en säkerhetskontroll den 15 juni kommer att ha effekt, men med fortsatt stigande resenärsvolymer kommer det trots detta att finnas en risk för längre köer än normalt på Arlanda vid vissa tidpunkter, säger Jonas Abrahamsson, VD på Swedavia.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
nrh_sigtuna