centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Tre av fyra i förskolan saknar examen

Tre av fyra förskolelärare saknar examen enligt Lärarförbundets siffror: - En förskola i särklass kräver betydligt fler legitimerade förskollärare. En ambitionsnivå på 70 procent förskollärare är både rimlig och nödvändig för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

centrum_artikel_host

Det fanns förra året motsvarande 539 heltidstjänster inom förskolan i Sigtuna kommun, 135 av dessa innehades av personer med förkollärarexamen. Lärarförbundet anser att 70 procent av de anställda borde inneha en examen, nästan samtliga kommuner i landet är dock långt under den nivån.
– Det är pinsamt för Sverige att den personalgrupp som ökar mest är de som helt saknar utbildning för att arbeta med barn. Bristen på utbildade förskollärare får stora konsekvenser för barns tidiga och fortsatta lärande, säger Johanna Jaara Åstrand.

Skillnaden mellan kommunala och fristående skolor är inte stor, 26 procent har examen inom kommunala, 22 procent av friskolorna. Flest behöriga finns i Nykvarns komun med 44 procent, Sigtuna ligger i botten, bara Haninge och Väsby har lägre andel, båda 23 procent.

fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida
connys_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
connys
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider