centrum_panorama_hostshopping
Foto: Region Örebro län

Tre av fyra har tagit första dosen-Vaccinbuss kommer till Märsta

Vaccineringen i kommunen går sakta men säkert framåt, nu har tre av fyra tagit första dosen enligt Folkhälsomyndighetens siffror.

centrum_artikel_host

Efter vecka 40 står det klart att 75 procent av befolkningen över 16 år tagit första dosen av vaccin mot covid-19, två av tre har tagit båda doserna. Av ungdomarna har hälften av 16-17-åringar tagit första dosen och 6 av 10 mellan 18-29 år. Det är främst kommuninvånare under 40 år som har lägre vaccineringsgrad. Andelen mellan 40-49 år som tagit vaccin är 75 procent, 7 av 10 i den gruppen har tagit båda doserna. Kommuninvånare över 50 år har vaccineringsgrad för en dos på minst 85 procent.

Närmaste veckan kommer även en vaccinbuss att komma till Märsta Centrum. Detta för att öka andelen vaccinerade i Märsta som har lägre andel än Sigtuna.

brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

connys_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna