centrum_panorama_hostshopping

Trasiga trafikljus lagas på måndag

Trafikljusen vid korsningen Västra Bangatan/Stationsgatan har varit ur funktion, först på måndag kommer reparationen att ske.

centrum_artikel_host

Under veckan har trafikljus i korsningen Västra Bangatan/Stationsgatan blinkat gult. Inga allvarliga incidenter har skett trots att ljusen varit ur funktion. Nu meddelar kommunen att reparationen kommer att ske på måndag 9/11. Följ skyltar och trafikregler tillsvidare, uppmanar Trafikkontoret.

fritidsbanken_helsida
connys_helsida
brobygget_2024

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

mp_tack_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
connys
pantamera_out
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider